Výbor pro udržitelnou energetiku a dopravu

náplň činnosti:

  • zaměření na KO2 Hospodářský model a KO4 Obce a regiony ČR 2030
  • strategické postupy, návrhy a facilitace opatření ke snižování negativních jevů z energetiky s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky při současné podpoře plnění klimatických závazků včetně internalizace externích škod
  • doporučení k přípravě ČR na včasný přechod na nefosilní paliva
  • doporučení na podporu obnovitelných zdrojů energie
  • doporučení pro systematická podpora energetické efektivnosti a úspor
  • doporučení pro řešení systémových a naléhavých problematik v energetice s dlouhodobou perspektivou

 

Zápisy a materiály z jednání

2018

2017

2016

2015

2014