Výbor pro udržitelnou dopravu do roku 2019

náplň činnosti:

  • analýza aktérů a SWOT analýza veřejných politik v oblasti čisté mobility
  • analýza aktérů a veřejných politik v oblasti čisté mobility
  • vytváří doporučení a facilitace opatření ke snižování negativních jevů z dopravy
  • vytváří doporučení na podporu udržitelné mobility osob ve městech a aglomeracích
  • předkládá expertní stanoviska a doporučení k legislativním a nelegislativním materiálům vlády a EU v oblasti mobility, dopravy, zdraví a životního prostředí

 

Zápisy z jednání

2018

2017