Řídící výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj

  • řídí a koordinuje činnost Rady, výborů a pracovních skupin v době mezi zasedáními Rady,
  • koordinuje a kontroluje implementaci, monitoring, reporting, evaluaci a aktualizaci Strategického rámce Česká republika 2030 a implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice,
  • kontroluje plnění úkolů zadaných Radou výborům a pracovním skupinám,
  • zadává doplňující úkoly výborům a pracovním skupinám ve vztahu k plnění úkolů zadaných Radou,
  • spolupracuje se Sekretariátem na organizaci jednání Rady

Členové řídícího výboru

Vladislav Smrž (MŽP)
Olga Nebeská (MMR)
Bedřich Moldan (ČKR)
Eduard Muřický (MPO)
Petr Mlsna (MV)
Martin Tlapa (MZV)
Jiří Dlouhý (Zelený kruh)
Jan Žůrek (CBCSD)
Tomáš Pavelka (ČMKOS)
Pavel Baran (Akademie věd ČR)

Zápisy z jednání

2018

2017

2016

2015