Výbor pro udržitelné municipality

náplň činnosti:

  • zaměření na implementaci KO4 ČR 2030 Obce a regiony a její provazbu na další strategie a veřejné politiky, zejm. SRR 21+ a soulad s KO 6 (dobré vládnutí)
  • spolupráce na propagaci ČR 2030, New Urban Agenda a SDGs v ČR
  • podpora udržitelného rozvoje jako průřezového principu při řízení obcí a regionů
  • příspěvek ke sledování vazeb mezi SDGs, New Urban Agenda, ČR 2030, SRR 21 + (po jejím schválení) a cíli regionů a municipalit
  • příspěvek k evidenci nástrojů k udržitelnému rozvoji pro municipality (metody, programy, iniciativy)
  • sledování aktivity a součinnost s pracovními skupinami výboru (PS URROÚ, PS pro SC a PS MA21) pro posílení udržitelného rozvoje v území
  • sdílení informací o finanční podpoře a hledání příležitostí pro finanční motivaci municipalit a regionů pro využívání nástrojů UR (propojit se zdroji EU, i se zdroji národními, krajskými, místními či z dalších zdrojů)
  • koordinace nefinanční motivace pro municipality a regiony pro postup k udržitelnému rozvoji (ocenění ap.)
  • podílení se na zpracování a uplatňování metodik hodnocení udržitelných municipalit a regionů v ČR, vycházející z národních i mezinárodních přístupů, programů a zkušeností
  • nabízení možnosti vzdělávání a příklady postupu k udržitelnému rozvoji pro municipality a regiony

Zápisy z jednání

2017

2016

2015

2014