Ke stažení

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 včetně příloh (zip)

Stáhnout

Strategický rámec Česká republika 2030 (pdf)
Stáhnout

Strategický rámec Česká republika 2030 (ebook)
Stáhnout

Příloha č. 1 – Indikátory ke specifickým cílům ČR 2030 (pdf)
Stáhnout

Příloha č. 2 – Analýza rozvoje (pdf)
Stáhnout

Příloha č. 3 – Přehled cílů udržitelného rozvoje OSN (pdf)
Stáhnout

Implementační plán ke Strategickému rámci Česká republika 2030

Draft Implementačního plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (pdf)
Stáhnout

Draft Implementačního plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030 – vypořádání připomínek k 31. 3. 2018 (pdf)
Stáhnout

Karty specifických cílů klíčové oblasti Lidé a společnost (pdf)
Stáhnout

Karty specifických cílů klíčové oblasti Hospodářský model (pdf)
Stáhnout

Karty specifických cílů klíčové oblasti Odolné ekosystémy (pdf)
Stáhnout

Karty specifických cílů klíčové oblasti Obce a regiony (pdf)
Stáhnout

Karty specifických cílů klíčové oblasti Globální rozvoj (pdf)
Stáhnout

Karty specifických cílů klíčové oblasti Dobré vládnutí (pdf)
Stáhnout

Strategic Framework Czech Republic 2030

Strategic Framework Czech Republic 2030 (pdf)
Stáhnout

Strategic Framework Appendix 2 Development Analysis (pdf)
Stáhnout

Nástroje udržitelného rozvoje

Nástroje udržitelného rozvoje pro soukromý sektor (pdf)

Stáhnout

Nástroje udržitelného rozvoje pro občanskou společnost (pdf)

Stáhnout

Nástroje udržitelného rozvoje pro veřejnou správu (pdf)

Stáhnout

Metodologická analýza k nástrojům udržitelného rozvoje (pdf)

Stáhnout

 

Indikátorové rámce pro měření kvality života v České republice

Shrnutí závěrečných zpráv expertních skupin pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Příjem a bohatství (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Zaměstnanost (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Bydlení (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti  Zdraví (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Slaďování pracovního a soukromého života (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Vzdělávání (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Mezilidské vztahy (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Občanská angažovanost (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Životní prostředí (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Bezpečnost (pdf)

Stáhnout

Indikátory kvality života v oblasti Osobní pohoda (pdf)

Stáhnout

Další dokumenty ke stažení

Vládneme si dobře? Vládnutí v kontextu trvale udržitelného rozvoje

Stáhnout

Lidé a společnost. Analýza současné společnosti v České republice (pdf)

Stáhnout

Horizontální princip udržitelného rozvoje: Mapování konceptu (pdf)

Stáhnout

Minimální mzda (pdf)

Stáhnout

Ekosystémy v roce 2030 (pdf)

Stáhnout

Souhrn způsobů hodnocení kvality a odolnosti infrastruktury (pdf)
Stáhnout

Zhodnocení vazeb mezi vybranými globálními megatrendy a jejich vlivu na vybrané klíčové oblasti rozvoje České republiky do roku 2030 (pdf)
Stáhnout

Cíle udržitelného rozvoje (pdf)
Stáhnout

 

Kulaté stoly v regionech ke strategickému rámci Česká republika 2030

Souhrnný zápis za klíčovou oblast Lidé a společnost (pdf)

Stáhnout

Souhrnný zápis za klíčovou oblast Hospodářský model (pdf)

Stáhnout

Souhrnný zápis za klíčovou oblast Odolné ekosystémy (pdf)

Stáhnout

Souhrnný zápis za klíčovou oblast Obce a regiony (pdf)

Stáhnout

Souhrnný zápis za klíčovou oblast Globální rozvoj (pdf)

Stáhnout

Souhrnný zápis za klíčovou oblast Dobré vládnutí (pdf)

Stáhnout

 

Pro novináře

Press kit včetně tiskové zprávy (zip)
Stáhnout

 

Úřad vlády ČR

Odbor pro udržitelný rozvoj
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

  • Ondřej Charvát

  • Kontakt pro média

 

Napište nám

  • Vaše jméno (*)

  • Váš e-mail (*)

  • Zpráva (*)