Náplň činnosti:

  • Koordinace analytiků/evaluátorů ve veřejné správě formou pravidelných jednání.
  • Sdílení příkladů dobré praxe a informací o činnostechjednotlivých analytiků mezi sebou, vzájemná edukace, prezentace analytických dokumentů a hledání cest pro efektivnější sdílení dat a analytických výstupů.
  • Zmapování současného stavu koordinace a fungování analytických útvarů uvnitř veřejné správy a z toho do budoucna plynoucí doporučení pro zlepšení jejich samotné činnosti, efektivnosti, vzájemné spolupráce a informovanosti mezi sebou a dalšími složkami veřejné správy.
  • Zvyšování informovanosti, a popř. i zvyšování dostupnosti a využitelnosti dat, mezi institucemi a analytiky veřejné správy pro vytváření analytických podkladůpro fakticky podložená a kvalifikovaná rozhodnutí.
  • Diskuze s externími institucemi a analytiky disponujícími daty využitelnými pro analytickou činnost státní správy.

Zápisy z jednání

2021

2020

2019