Stručná publikace Odpadové hospodářství malých obcí, chce radit starostům i běžným zájemcům, jak nakládat s odpady v malých obcích. Elektronickou příručku napsal Milan Havel, šéf programu Toxické látky a odpady neziskové organizace Arnika.

Publikace se zaměřuje na základní témata spojená s nakládání s odpady v malých obcích. Čtenář najde informace o možnostech obcí při snižování celkové produkce odpadů, ale také produkce směsného (zbytkového) odpadu. A především, jaké jsou faktory, které ovlivňují funkčnost a efektivitu odpadového hospodářství malých obcí.

Obce hrají při nakládání s odpady z domácností klíčovou roli. Každá obec musí minimálně stanovit, jak se v obci budou likvidovat směsné a nebezpečné odpady, jak třídit papír, plasty, sklo, kovy, zda se budou třídit či kompostovat rostlinné bioodpady.

Protože obec má právo za tyto služby od lidí vybírat peníze, je v zájmu všech, aby celý systém nákladní s odpady v malých obcích byl funkční a efektivní.

Odpady končí na skládkách

Hlavním problémem nakládání s komunálními odpady v ČR je vysoká produkce směsného odpadu. V Česku připadá na jednoho obyvatele asi o 100 kilogramů směsného odpadu za rok víc než v sousedním Rakousku nebo Německu. Podle Statistické ročenky životního prostředí za rok 2016 dosáhla celková produkce směsného komunálního odpadu 267 kilogramů na osobu.

Více směsného odpadů u nás vzniká z řady důvodů. Především řada evropských zemí začala se snižováním produkce směsného odpadu před čtvrt stoletím. Dalším důvodem je i to, že domácnosti v ČR oproti zemím západní Evropy topí více uhlím, dodává příručka.

Kvůli velkému množství směsného odpadu, který končí většinou na skládkách, neplní Česko směrnici o ukládání biologického odpadu na skládkách. Proto přijal český parlament zákaz skládkování tohoto odpadu od roku 2024.

A aby zákaz fungoval, připravuje se výrazné zvýšení poplatku za uložení směsného odpadu na skládku. Tedy z dnešních 500 korun za tunu na 1850 korun za tunu v roce 2023.

Kdo zaplatí nejvíc?

Arnika analyzovala situaci v obci s rozšířenou působností Slaný za rok 2016. Zde by roční náklady v obcích s produkcí směsného komunálního odpadu vypadaly takto:

Produkce směsného odpadu kg/obyv. Nárůst nákladů obyv./rok
do 100 80 – 135 Kč
100 – 200 135 – 250 Kč
200 – 300 260 – 400 Kč
nad 300 523 Kč

 

Nově se rozvíjející koncepce oběhového hospodářství předpokládá, že v roce 2030 bude Česko  materiálově využívat 60 – 70 % komunálních odpadů. To znamená, že produkci směsného a objemného odpadu bude nutno snížit z dnešních zhruba 300 kg na cca 150 až 200 kg (přepočteno na  obyvatele a rok, započten i odpad ze živností).