Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR totiž vyhlašují zcela nový dotační titul na tzv. bikesharing – půjčovny jízdních kol na principu sdílení. Na městskou cyklistiku je připraveno celkem 20 milionů. Stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility.

Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit ekologicky šetrnou dopravu. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.

Až čtvrtina znečištění ovzduší v České republice pochází z dopravy, ve velkých městech a aglomeracích je to dokonce až polovina. Navíc od roku 2000 strmě objem automobilové dopravy roste, což zhoršuje kvalitu ovzduší zvláště v zimních obdobích.

„Zlepšení kvality ovzduší patří k prioritám našeho rezortu. Na protismogová opatření úspěšně posíláme miliardy z evropských fondů, které doplňujeme investicemi z našich národních zdrojů. Z nich přispíváme v oblasti čisté mobility například na zavádění nízkoemisních zón nebo nákup vozidel s alternativním pohonem pro města a obce, “ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Dotace míří jak na osvětu v oblasti čisté mobility, tak na městskou cyklistiku. Příjemci je mohou zároveň propojit s dalšími aktivitami v oblasti udržitelné městské mobility. Například na  kampaň „Evropský týden mobility“, do které se každoročně od 16. do 22 září zapojuje řada měst.

Bikesharing pro městskou cyklistiku

Ministerstvo má pro města připraveno 20 milionů korun na bikesharing. Peníze mohou využít dopravní podniky nebo soukromé firmy, které vybudují sdílený systém půjčování kol. Bikesharing slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám po městě. Zájemce si u některé z půjčoven či jejich stanic vyzvedne kolo a odjede, kam potřebuje. Na konci cesty kolo u nejbližšího stanoviště vrátí. Tato kola obvykle využívají místní obyvatelé, kteří na nich jezdí do práce. Druhou typickou skupinou jsou turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

„Jízdní kola mají široké využití a s potenciál stát se standardní součástí dopravní infrastruktury. Služby bikesharingu fungují mnohde jako doplňkové řešení dopravní obslužnosti, zejména v centrech měst,“ vysvětluje ministr Brabec.

Sdílení kol oproti motorové dopravě výhodu v ekologičnosti i pozitivním dopadu na zdraví lidí. Také přispívá k bezpečnosti provozu i menší nehodovosti díky snížení počtu aut v ulicích. Zájem o bikesharing mají podle ministra například v Českých Budějovicích, Pardubicích nebo v Ostravě.

„Nový program jsme vytvořili právě na poptávku radnic. Symbolicky ho navíc vyhlašujeme v Evropském týdnu mobility, který probíhá v celé Evropě, mimo jiné i ve více než 25 městech po celé ČR,“ vysvětluje ministr Brabec.

Dotace až pět miliónů

O dotaci ve výši 250 000 až 5 000 000 korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20. prosince 2020.

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Ulice nejen pro auta

Ulice nejsou jen pro auta, ale patří i chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. To je ve zkratce poselství dotačního titulu zaměřeného na osvětu v oblasti čisté mobility. „Navazujeme na předchozí výzvu z roku 2015. V ní jsme 16 miliony přispěli na 16 informačních kampaní po celé republice. Lidé se tak mohli seznámit s alternativními formami dopravy na veřejných akcích a diskusích, prostřednictvím elektronických i tištěných médií nebo na sociálních sítích,“ uvádí ministr Brabec.

Nyní mají města a kraje opět příležitost využít příspěvku a upozornit občany na negativní dopady automobilové dopravy. A ideálně je motivovat je, aby zkusili jiné, ekologicky šetrnější způsoby dopravy, než je automobil. Informační kampaně mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě, veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility.

Podpora s alokací 20 milionů korun je určena 14 krajům a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, musí prokázat spolupráci na projektech, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může přitom podat pouze jednu žádost.

„Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman

Žádosti o dotace jak na osvětu v oblasti čisté mobility (č. 11/2017), tak na bikesharing (č. 14/2017) přijímá Státní fond životního prostředí ČR písemnou formou nebo elektronicky přes datovou schránku, a to do 31. ledna 2018.

Bližší informace mohou zájemci získat na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500 nebo na e-mailové adrese dotazy@sfzp.cz.