Obce, kraje nebo ministerstva stále častěji využívají pro služební cesty šetrnější auta. Samospráva může aktuálně žádat o příspěvek na auta s alternativním pohonem. Ministerstva testují elektromobily. Nová auta s elektrickým pohonem zařadila v lednu do svého vozového parku hned tři z nich.

Elektrická auta používají ministerstva životního prostředí, práce a sociálních věcí, dopravy, průmyslu a obchodu, zemědělství a nově i ministerstvo obrany. S vlastním vozem na elektrický pohon jezdí i Úřad vlády. Všechny instituce jsou partnery programu elektromobility firmy ČEZ, od které si automobily pronajímají.

Elektromobily do města

„Nabídku využívat v ministerském autoparku elektromobil jsem velmi přivítal. Je důkazem toho, že zemědělství jde s dobou a sleduje nové trendy, zároveň ukazuje, že nám záleží na ochraně životního prostředí. Vůz máme prozatím pronajatý na tři roky, využívat jej chceme především pro služební jízdy našich zaměstnanců po Praze a blízkém okolí,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Elektromobily jsou vhodným řešením dopravy zejména ve městech, kde nepřispívají škodlivými emisemi ke znečištění ovzduší a zároveň mohou využívat dostupné dobíjecí stanice. Ministerstva shodně využívají elektrické vozy například pro rozvážení pošty nebo na krátké cesty po Praze.

Dva nové elektromobily Nissan eNV200 a Peugeot partner electric testuje od konce ledna ministerstvo obrany.  „Resort obrany do budoucna počítá s rozšířením svého vozového parku o vozidla na alternativní pohon. Jejich využití vidím jako reálnou a ekonomicky zajímavou variantu,“ prohlásil při převzetí ministr obrany Martin Stropnický.

Flotila vozů

Také podle ministerstva průmyslu jsou elektromobily oproti běžným motorovým vozidlům výrazně ekonomičtější a přívětivější k životnímu prostředí. „V rámci první výzvy evropského programu na podporu elektromobility jsme vloni přijali celkem 53 úspěšných žádostí pro pořízení elektromobilů nebo dobíjecích stanic od českých obcí, institucí a firem v celkové výši 40 milionů korun. Do března bude vypsána druhá výzva, která, pevně věřím, povede k dalšímu rozvoji elektromobility u nás,“ uvedl ministr Jan Mládek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje program „Nízkouhlíkové technologie“, který má za cíl rozvoj inovativních technologií pro oblast energetiky v České republice. Do něj se v roce 2016 přihlásilo 53 firem se žádostmi o příspěvek na nákup osobních a užitkových elektromobilů nebo výstavbu dobíjecích stanic. V letošním roce začně příjem žádostí prvního března a skončí na konci května.

Od října 2016 jezdí elektromobil také v rámci flotily vozů Úřadu vlády ČR. Vůz VW e-Golf bude následující tři roky vozit mimo jiné vládní poštu v hlavním městě Praze. „Rádi vyzkoušením elektromobilu symbolicky poukážeme na význam, který současná vláda přikládá rozvoji elektrické trakce v individuální i veřejné dopravě,“ řekl při předávání vozu vedoucí Úřadu vlády Pavel Dvořák.

V Česku jezdí více než tisíc elektromobilů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů. Nedávná studie předpokládá v roce 2020 v ČR roční prodej až 7 tisíc vozidel s elektrickým pohonem. To představuje asi 3 % trhu, zatímco v zemích západní Evropy očekává podíl mezi 5 a 10 %.

100 milionů pro čisté motory

Až do konce března mohou obce nebo kraje a jimi řízené organizace získat příspěvek na auta s alternativním pohonem. V Národním programu Životní prostředí je připraveno celkem 100 milionů korun na elektromobily, vozidla na stlačený zemní plyn (CNG) a tzv. plug-in hybridy. To jsou vozy, které používají jak klasický spalovací motor, tak elektromotor a zároveň mohou baterie nabíjet z běžné zásuvky. Ve městě jezdí čistě na elektřinu, zatímco na dálnici mohou zapnout spalovací motor. Příspěvek na osobní elektromobil je 220 000 Kč , na plug-in hybrid 200 000 Kč a na auta na CNG 50 000 Kč.

„Vyhrazených 100 milionů plánujeme rozdělit v poměru 80:20, kde větší část prostředků by měla směřovat na elektromobily a plug-in hybridy a druhá část na auta s pohonem na CNG,“ vysvětlil při představení programu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministerstvo chce rozhýbat poptávku, která následně přispěje k rychlejšímu rozvoji dobíjecí a plnicí infrastruktury a také k rozvoji nových technologií. Právě obce, kraje a jejich organizace jsou vhodnou cílovou skupinou pro pilotní projekt a obměna jejich vozového parku za čistší vozidla zvýší efekt vynaložených peněz do čistoty ovzduší a životního prostředí.

„Podíl znečištění ze silniční dopravy je výrazně vyšší zejména ve velkých městech a přispívají k němu právě vozidla s konvenčním pohonem, tedy na benzín a naftu. Tato auta se třeba v Praze podílí na celkových emisích jemných prachových částic PM 2,5 více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %,“ vypočítává podíly jednotlivých látek znečišťujících ovzduší ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zemní plyn pro Státní pozemkový úřad

Vedle ministerstev, obcí a krajů se na ozelenění vozového parku zaměřil například Státní pozemkový úřad. Ten zakoupil osm vozidel Škoda Octavia G-TEC se spalovacím motorem na stlačený zemní plyn (CNG).

„Jedním z úkolů Státního pozemkového úřadu je péče o krajinu. Konkrétním příkladem může být právě pořízení nových aut na stlačený zemní plyn, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jsem ráda, že Pozemkový úřad se snaží být pro další státní instituce vzorem v ekologické dopravě,“ říká Svatava Maradová, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu.

Veřejná zakázka byla vyhlášena jako nadlimitní v otevřeném řízení v červnu 2016. Z celkem šesti nabídek byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou – 3 800 000 včetně DPH.