V Evropě se chystá zásadní proměna distribučních sítí elektřiny. Co jsou chytré sítě, jak šetří peníze zákazníků a životní prostředí a jak slibují proměnit trh s energiemi?

Inteligentní, nebo také chytré sítě sbírá a vyhodnocuje data o chování zákazníků a dodavatelů. Sama jim přizpůsobuje rozložení spotřeby v čase. Umožňuje tak úspory nákladů, ale i samotné spotřebované energie. Například ve chvíli momentálního nedostatku se zvýší cena a chytrý elektroměr vypne klimatizaci. Díky tomu se daří spotřebu lépe rozložit a není potřeba zapínat další zdroje při krátkodobých výkyvech. To také umožní ve větší míře čerpat energii z obnovitelných zdrojů, které závisí na počasí.

Další výhodou chytré sítě je možnost obousměrných toků. To znamená, že domácnosti, které produkují energii například pomocí solárních panelů, ji mohou ve chvílích vlastního přebytku prodávat do sítě. Díky tomu by výroba elektřiny už nebyla záležitostí několika velkých zařízení, ale velkého množství malých producentů.

Za pět let bude 80 procent elektroměrů chytrých

Evropská komise předpokládá, že do roku 2020 bude 80 procent stávajících elektroměrů vyměněno za chytré. To by mělo snížit spotřebu domácností a celkové emise v EU o 9 procent. Dále uvádí, že cena výměny je asi 5500–7000 Kč, zatímco úspora by byla 8000 Kč na jeden měřící bod (rozdělená mezi spotřebitele, dodavatele a operátora distribuční sítě).

V ČR v současnosti probíhá pilotní projekt ČEZ ve Vrchlabí financovaný EU, který má přinést důležité poznatky pro další zavádění inteligentních sítí v tuzemsku. Od poloviny letošního roku by také každý Čech měl mít možnost požádat svého distributora o výměnu měřícího zařízení a ten pak bude povinen nainstalovat chytrý elektroměr.

 

Rozšiřující informace k problematice:

http://ekonomika.idnes.cz/miliardy-na-chytre-site-zdrazi-proud-ale-snizi-spotrebu-p2a-/ekonomika.aspx?c=A150211_2138546_ekonomika_fih

http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/vyzkum-a-vyvoj/subjekty-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje/eu-verejne-zdroje-financovani/smart-grids/info-k-sr-vrchlabi.html

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters