Evropská komise vydala Zprávu o plnění SDGs v evro...