Studenti Ondřej Rychecký, Andrea Prudilová a Juraj Petrík se loni na podzim rozhodli, že pomohou Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v pražské Hostivaři snížit spotřebu pitné vody. Díky návrhu na využívání dešťové vody zachycenou pro splachování toalet, v místní jízdárně a k zalévání okolních pozemků by středisko ušetřilo až 900 m³ pitné vody, což odpovídá zhruba 20% celkové roční spotřeby.

Návratnost investic při tom odhadli zhruba na devět let. Návrh studenti Vysoké školy chemicko-technologické přihlásili do soutěže Pro vodu, kam mohou své nápady zasílat týmy i jednotlivci ve věku do 30 let. Za návrh na využívání dešťové vody si odnesli halvní cenu ve výši 30 tisíc korun.

Soutěž usiluje o propojování mladých tvůrců přímo se zadavateli. „Soutěžící navrhli požadovaná řešení pro konkrétní lokality a budovy, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že jejich projekty neskončí v šuplíku, ale budou mít další uplatnění. Máme radost, že loňští vítězové ve spolupráci s obcí Doubravník započali realizaci části svého soutěžního návrhu – konkrétně odtrubnění úseku potoka a vytvoření několika vodních prvků,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Zuzana Šeptunová.

Odborná porota ve finále, které proběhlo ve čtvrtek 9. března v Brně, rozhodovala mezi šesti projekty. Soutěžící prezentovali zejména projekty zaměřené na zadržování a využití dešťové vody nebo přírodě blízké čištění vody (s pomocí rostlin či řas). Vedle projektu pro Toulcův dvůr si finanční odměny odnesli také autoři návrhu kořenové čistírny odpadních vod pro obec Malá Losenice na Vysočině (2. místo) a návrhu hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S na Slavkovsku (3. místo).

Jak důležitá je voda surovina připomíná Světový den vody, jehož oslavy připadají na 22. března. Navzdory pocitu, že s vodu není v Česku problém, podle prožíváme odborníků kvůli změně klimatu největší období sucha za posledních několik stovek let.

Vítězné projekty soutěže Pro vodu 2017

1. místo (30 tisíc Kč) – Úspora pitné vody v objektu SEV Toulcův dvůr (autoři: Ondřej Rychecký, Andrea Prudilová, Juraj Petrík, VŠCHT v Praze)

2. místo (20 tisíc Kč) – Kořenová čistírna odpadních vod pro obec Malá Losenice (autoři: Jakub Růžička, Mikuláš Škrach, VUT Brno)

3. místo (10 tisíc Kč) – Hospodaření s dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKO-S (autoři: Pavel Mynarčík, Alena Mynarčíková, Karolína Vránová, VUT Brno a Mendelova univerzita v Brně)