Ve středu 30. srpna startuje třetí ročník grantového programu Zelené oázy. Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika nabízí celkem 1,4 milionu korun na obnovení zahrad, parků nebo okrasných jezírek ve městech. Jednotlivé projekty do výše 140.000 Kč mohou zájemci předkládat do 31. října.

„Chceme, aby projekty pomohly v co největší míře propojit obyvatele obce nebo města. Taková společná aktivita totiž může být vynikajícím nástrojem, jak lidi učit zodpovědnosti k místu, ve kterém sami žijí,“ vysvětluje grantový manažer Nadace Partnerství František Brückner.

Z grantového programu Zelené oázy mohou obce, školy, spolky a další organizace financovat obnovu městské zeleně nebo vodních prvků. Například tedy nákup sazenic nebo potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo. Vedle toho také odborné poradenství nebo přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů.

Všechny informace o grantovém programu jsou dostupné na webové adrese nadace Partnerství.

Magická zahrada z Českých Budějovic

V roce 2016 získalo z programu Zelené oázy podporu 20 projektů z celé České republiky. Organizátoři v srpnu vyhlásili nejlepší projekt loňského ročníku Zelené oázy. Tou se stala Magická zahrada Centra Bazalka z Českých Budějovic.

Zahrada slouží především dětem s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Díky grantu mohlo centrum zahradu zrevitalizovat. Novu zelenou oázu osadili například třemi stovkami sazenic původních keřů. Vedle toho také zazelenili protihlukovou zeď nebo vysadili ovocné stromy a vybudovali vyvýšené záhony.

„Věříme, že konkrétní výsledky obou ročníků Zelené oázy přilákají také další zájemce pro právě zahájenou výzvu pro rok 2018. Podporu v oblasti životního prostředí vnímáme jako důležitý dlouhodobý závazek a kvalita realizovaných projektů nás potom naplňuje důležitým vědomím, že podpořené projekty přinášejí skutečné, konkrétní dopady a k tomu i pozitivní ohlasy,“ dodal Tomáš Pavlík, CSR společnosti MOL Česká republika.

Zahrady pomáhají adaptacím na změny klimatu

Podle ředitele Nadace Partnerství jsou projekty typu Zelené oázy klíčové také z důvodu adaptace měst na změny klimatu a udržení vody ve městech. „Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Městská zeleň a vodní prvky dokážou účinně ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat. Také česká města a obce se musí na změny klimatu postupně připravovat a adaptovat.