Norský penzijní fond, největší státní investiční fond na světě, z etických důvodů vyřadil ze svého portfolia akcie uhelných a jiných ekologicky problematických firem.

Norský penzijní fond vznikl za účelem zhodnocení výnosů těžby norského zemního plynu a ropy. V současnosti má hodnotu 850 miliard dolarů a vlastní asi 1 % veškerých světových akcií a dluhopisů. Kromě velikosti je ale výjimečný i ohledem na etickou rovinu investic.

Jeho předpisy zakazují obchodování s akciemi firem, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zabíjení, mučení, omezování svobody a jiném porušování lidských práv v ozbrojených konfliktech. Dále má fond svoji Etickou radu. Ta shromažďuje informace o aktivitách obchodovaných firem a případně je vyřazuje z portfolia.

Etické podnikání

V poslední době prodal fond akcie (v angličtině se používá pojem divestment, „doinvestování“) společností těžících uhlí, ale také producentů cementu, palmového oleje nebo firem těžících zlato nebo dehtové písky.

Správci fondu to zdůvodňují etickým rozměrem činnosti firem s ohledem na ničení životního prostředí a klimatickou změnu, ale také zvýšeným rizikem těchto investic. Je totiž možné, že se zpřísní regulace emisí skleníkových plynů, což by srazilo poptávku po fosilních palivech a tím i hodnotu těžařských firem. V minulosti se fond podobně zbavoval akcií tabákových firem nebo zbrojařů.

Největší státní investiční fond na světě učinil rozhodnutí s překvapivě morálním pozadím. Z etických důvodů vyřadil ze svého portfolia akcie uhelných a jiných ekologicky problematických firem. Vedly k tomu obavy z rozměrů klimatické změny i vysoká míra rizika.

Další informace:

Vztah fondu ke státnímu rozpočtu Norska

Stránky Norského penzijního fondu

Článek TheGuardian

Článek Quartz