Děti z Havířova, Ostravy, Olomouce a stovek dalších lokalit se mohou vydat do přírody s příspěvkem od ministerstva životního prostředí. Jedinou podmínkou je spojit péči o zdraví dětí s ekologickou výchovou. Na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší půjde z Národního programu Životní prostředí celkem 40 milionů korun.

O peníze mohou od 4. září do 30. listopadu 2017 žádat mateřské školy, lesní mateřské školy, základní školy i zřizovatelé dětských skupin. Jedna organizace může čerpat až 400 korun na den na žáka u pobytů na více než 9 nocí, nebo až 350 korun na den a žáka u pobytů na 4 až 8 nocí. Maximální výše dotace na jednoho žadatele může dosáhnout až 400 tisíc korun v závislosti na délce pobytu.

„Nová výzva je dalším dílkem do skládačky našeho boje proti smogu. Ten zahrnuje nejen legislativní opatření, pro zlepšení kvality ovzduší máme i dotační nástroje jako třeba kotlíkové dotace pro občany celé ČR a další podporu pak pro obce i průmyslové podniky. Ozdravné pobyty s ekovýchovným programem pro děti jsou k tomu navíc i dalším krokem ke stabilizaci vzdělávání, výchovy i osvěty s ekologickým zaměřením, “ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Zdraví a ekologická výchova

Ministerstvo navazuje na předchozích dotačních tituly, ve kterých směřovalo na ozdravné pobyty dětí 75 milionů korun. „Tentokrát však finanční injekce státu cílí na projekty, které spojí ozdravné pobyty a ekologickou výchovu,“ upřesňuje změny ministr Brabec.

Aktuální výzva směřuje na pomoc dětem mateřských a základních škol v oblastech nejvíce postižených smogem. Tedy oblasti, kde denní koncentrace prachových částic v pětiletém klouzavém průměru překračovala 50 mikrogramů na m3. Podle seznamu zveřejněného Státním fondem životního prostředí se to týká více než 1600 katastrálních území.

Pobyty musí trvat minimálně pět dní, tedy čtyři noci na místě, a probíhat mají na území s vyhovující kvalitou ovzduší. „Kromě samotného vzdělávacího programu musí pobyty zahrnovat také intenzivní kontakt s přírodou. Výukový program by měl probíhat minimálně šest hodin denně, částečně venku na čerstvém vzduchu a má se věnovat i ochraně ovzduší. Školám jej zajistí kvalifikovaný lektor nebo organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním minimálně dva roky,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Hravá, interaktivní a tvořivá

Dotované pobyty s ekologickou výchovou budou probíhat vždy od podzimu do jara, kdy je smogových situací nejvíce a jejich negativní dopad na zdraví lidí je nejvýraznější. Konkrétní období konání pobytů je stanoveno od 1. října 2018 do 30. dubna 2019 nebo od 1. října 2019 do 30. dubna 2020.

Zájemci o dotace najdou na webu Státního fondu životního prostředí ČR seznam smogem postižených oblastí, stejně jako přehled míst, která jsou k pořádání ozdravných pobytů vhodná.
Dotaci lze čerpat na ubytování, stravování a hromadnou dopravu žáků a na zajištění odborného ekologického výukového programu, tedy na pedagogy a pomůcky přímo spojené s ekologickou výchovou.“ Důležité je, aby výuka probíhala hravou, interaktivní a tvořivou formou, která vychází z rámcových cílů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,“ upřesňuje možnosti získání dotace ředitel Valdman.

Bližší informace mohou zájemci získat na adrese https://www.sfzp.cz/sekce/890/k-vyzve-13-2017, na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500, na e-mailové adrese info@sfzp.cz nebo mohou využít osobních konzultací na kterémkoli krajském pracovišti SFŽP ČR.

Více se o tématu dozvíte v kapitole Vzdělávání strategického rámce Česká republika 2030.