Jsou to na pohled zdánlivé maličkosti, jež ovlivňují hloubku uhlíkové stopy, kterou za sebou zanecháváme. Maličkosti, díky nimž se každý z nás může přičinit o zmírnění dopadu klimatické změn, ale také žít o něco spokojeněji a zdravěji. A na osobní úrovni přispívat k dlouhodobé udržitelnosti a ochraně klimatu.

Podívejme se, jak můžeme přispět svojí „troškou do mlýna“, tedy k redukci naší uhlíkové stopy během svého každodenního života doma, na pracovišti nebo v osobní dopravě. Stačí jen trochu odpovědnosti a pozitivních návyků, aby každý z nás přispěl k udržitelnému rozvoji naší planety pro příští generace. I drobné změny pomohou snížit emise skleníkových plynů a navíc nám ušetří peníze. Začneme hospodařením v domácnosti.

Energetická spotřeba

Používáte energeticky úspornou elektroniku? Nezapomínáte po sobě zhasínat? Máte doma nainstalovány úsporné žárovky? Odpojujete počítač ze zásuvky po jeho vypnutí? A rovněž i televizi a jinou elektroniku? – Toto všechno jsou jednoduché základní krůčky k úspoře elektrické energie. Dále bychom se měli zamyslet, jak často skutečně potřebujeme horkou vodu, ať už na praní, čištění nebo osobní hygienu. Vyprané prádlo bychom měli klasicky pověsit, protože sušička je velkým žroutem energie.

Při každém nákupu nových spotřebičů nesmíme zapomínat na štítek s vyznačenou energetickou náročností daného produktu. Nejúspornější spotřebiče mají třídu A+++, poslední v stupnici je označení G.

Účty za topení v zimním období, spolu s ohřevem vody, představují vice než polovinu peněz, kterou domácnost vynakládá na energie. Kvůli efektivnímu topení by měl být v domácnostech instalován programovatelný termostat.

V jakém domě bydlíme?

Energetické úspory se týkají nejen zařízení domů, ale i samotných budov. Od roku 2019 budou muset mít u nás již všechny budovy tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy. Toto opatření sleduje snížení spotřeby energií na provoz budov. Proto by se měla každá rodina snažit o zamezení úniků vzduchu a zastavení průvanu pomocí těsnění a izolace. Izolace by neměla chybět hlavně v podkroví, aby se účinně zabránilo únikům tepla.

Preferujme energii z obnovitelných zdrojů

Zelená energie je vyrobená z obnovitelných zdrojů (OZE), jako je vítr, slunce, voda, biomasa, nebo geotermální zdroje. Pro své bydlení můžeme využívat zelenou energii dvěma způsoby. Buď ji jednoduše odebírame od svého dodavatele, nebo si sami upravíme dům tak, abychom si mohli vyrobit vlastní zelenou energii. Například instalací solárních nebo fotovoltaických panelů, využívaním tepelného čerpadla, výměnou starých kotlů za ekologické vytápění apod. Oproti konvenční elektřině nabízí energie z OZE řadu ekologických a ekonomických výhod, včetně nižších emisí skleníkových plynů.

I s odpadem to jde jinak

Snižování objemu domácího odpadu, opětovné používání nejrůznějších obalů, třídění vyhozeného papíru, plastu, kovu a skla pro jejich recyklaci, to vše pomáhá snižovat znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů z těžby i výroby, a zároveň zamezuje likvidaci zdrojů. Pokud to jde, upřednostňujme produkty s minimálními nebo recyklovatelnými obaly.

Nesmíme zapomínat na kompostování kuchyňských odpadků, zbytků jídel a bioodpadu ze zahrad a travnatých dvorků, protože tím pomáháme snížit množství odpadu na skládkách. Tento odpad totiž produkuje silný skleníkový plyn metan. Zbytky jídla a odpad ze dvora tvoří víc než čtvrtinu z toho, co vyhazujeme. Snažme se, aby se tohoto bioodpadu dostalo na skládky co nejméně.

Používejme vodu efektivně

Ohledně šetrného využívání vody nelze obyvatelům Česka příliš co vytýkat. Spíš naopak, čím víc se spotřeba vody snižuje, tím víc rostou ceny, což vyvolává u veřejnosti obavy a nespokojenost. Než se voda dostane do kohoutku v kuchyni nebo koupelně, prochází určitým procesem úpravy, aby byla zdravotně nezávadná. Stejně tak se musí upravovat odpadová voda, aby nedošlo k újme na životním prostředí. Šetření vodou tedy šetří energii, a tím se do ovzduší dostává méně skleníkových plynů.

V domácnostech můžeme používat spořiče vody, dávat si pozor, abychom nenechali vodu zbytečně téct při holení nebo čištění zubů, neodkládat opravu netěsnícího záchodu, kterým může protéct velký objem vody. Pokud voda z toalety nebo vodovodu uniká, je nutné hned to opravit. Myčky a pračky bychom měli spouštět pouze s plným zatížením. K zavlažování trávníků používat vodu pouze v případě potřeby, a to nejlépe brzy ráno.

Stravujeme se rozumně?

Spotřeba potravin u nás vytváří celou čtvrtinu ekologické stopy. Snažme se proto preferovat místně pěstované produkty a bio potraviny. Kdo může, měl si dopěstovat alespoň část z předpokládáné spotřeby některého druhu ovoce nebo zeleniny. Měli bychom se také více zamýšlet nad tím, z jaké dálky k nám tá která potravina dorazila, kolik energie na mražení či chlazení spotřebuje a uspokojit se s jedním masitým jídlem denně.

Další tipy a návrhy najdete v článku Jak můžeme přispět k udržitelnosti a ochraně klimatu? Šetřit energii v práci i v dopravě.