Průměrný obyvatel domácnosti spotřebuje denně asi 100 litrů pitné vody. Přitom asi jen polovina se skutečně používá k pití a vaření. Druhá polovinou splachujeme na WC, pereme s ní, zaléváme s ní zahradu nebo umýváme auto. Na to všechno by se dala využít dešťová a odpadní voda.

Než pitná voda doputuje do naší domácnosti, prochází nákladnými úpravami. Procesem mechanického i chemického čištění, filtracemi a dezinfekcí proti baktériím. Takže její využívání k mytí nebo splachování je zbytečný přepych.

Dešťová voda

Ještě donedávna nebylo možné najít stavební firmu, která by uměla udělat pro rodinný dům systém využití dešťové vody. Většinou to skončilo odrazením zájemce, s tím, že by se mu to extrémně prodražilo a klasický systém je mnohem levnější.

Díky nejrůznějším testovacím ekologickým stavbám v současnosti již máme „know-how“, jak si i svépomocí můžeme vybudovat zařízení pro využívání dešťové vody. Nechlórovaná měkká dešťová a odpadní voda se navíc mnohem lépe hodí k zalévání rostlin a praní prádla, nemluvě o splachování toalet.

Pro zachytávání dešťové vody potřebujeme dostatečně velkou nádrž. Může být zabudovaná do země, nebo i na povrchu. Nesmí chybět filtr na zachytávání nečistot ze střechy a čerpadlo. Dále oddělené potrubí od pitné vody a řídicí doplňovací jednotku, která přepne systém na čerpání pitné vody v případě sucha.

Zařízení na využívání dešťové vody už lze koupit jako celek také u specializovaných firem.

Domácí čistírna

Ekologická vylepšení nezapomínají ani splachovací záchod, a to nejen kvůli splachování dešťovkou, ale také coby zdroj pro půdu využitelných živin.

Některé typy ekologických toalet jsou také kompostovací, zkonstruované tak, aby sloužily i ke hnojení zahrady. Výhodou ekologických toalet je, že nepotřebují vodu, a přitom jsou dostatečně hygienické. Domy a chaty, které nemají napojení na obecní kanalizaci, využívají na splašky buď septik, který se podle potřeby vyváží, nebo domovní čističku odpadních vod.

V posledních letech jsou septiky vytlačovány levnějšími a provozně jednoduššími čističkami. Nejekologičtější a veskrze přírodní je kořenová čistírna odpadních vod, což je vlastně umělý mokřad, kde odpadní vodu přirozeně čistí bahenní rostliny a mikroorganismy.

K jeho zřízení potřebujeme větší plochu, která se počítá podle počtu osob v domě (na jednoho člověka 5 metrů čtverečních) a povolení příslušného stavebního úřadu. Kořenová čistírna vypadá jako rybníček, který zkrášluje prostředí kolem domu. Je naplněná štěrkem a osázená orobincem, rákosem, kosatcem žlutým, skřípincem jezerním a dalšími rostlinami.

Splašková voda pomalu prochází čistícím polem a na konci je spolehlivě pročištěna. Odpadovou vodu dělíme na šedou – voda z koupelny, praní, mytí nádobí, a černou, což je voda z toalet. Černá voda by měla před vstupem do čističky projít odkalovací jímkou. Domácí mokřad plní několik ekologických funkcí, poskytuje také domov mnoha živočichům, čímž posiluje biodiverzitu v našem přírodním okolí.