Ve čtvrtek večer získali dvě nepřehlédnutelné osobnosti ochrany přírody a prosazování udržitelného rozvoje letošní Cenu Josefa Vavrouška. Za dlouhodobý přínos ocenila Jaromíra Bláhu. Dlouholetý člen Hnutí Duha, který se významně podílí na ochraně šumavské divočiny. Cena za významný ekologický počin putuje do rukou podnikatele a vizionáře Libora Musila. Jeho firma LIKO-s je pionýrem ve vývoji zelených fasád pro výrobní haly a budovy. Partnerem letošního předání Ceny Josefa Vavrouška se stal Úřad vlády.

„Jednání poroty nebylo vůbec jednoduché, protože významných kandidátů bylo hned několik. Myslím, že v případě Jaromíra Bláhy porota ocenila i nedávný úspěch přijetí novely zákona o ochraně národních parků,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Cena za lesy

Jaromír Bláha dosáhl za více jak pětadvacet let práce v ochraně přírody řady úspěchů. Bojoval například proti výstavbě gigantického rekreačního střediska Rajchéřov u Landštejna v České Kanadě. Založil a vedl program ochrany lesů v Hnutí Duha. Je spoluzakladatelem projektu vlčích a rysích hlídek a spoluautorem Záchranného programu pro velké šelmy v ČR.

Inicioval zavedení certifikace zdravého lesního hospodaření systémem FSC u nás a podílel se i na přípravě českých národních standardů šetrného lesního hospodaření. Pracoval i na přípravě Národního lesnického programu pro roky 2007–2013.

„Ceny se dostávají za proběhnutí cílové pásky, tam ale s ochranou divočiny ještě nejsme,“ řekl Jaromír Bláha při přebírání ceny. Podle něj leží před ochranu přírody mnoho úkolů, vedle ochrany lesů v chráněných oblastech také zlepšení stavu a udržitelnější péče o hospodářské lesy nebo zlepšování stavu zemědělské půdy.

Krajina plná radiátorů

Cenu Josefa Vavrouška v kategorii za významný ekologický počin, která se udělovala letos teprve podruhé, zvítězil podnikatel Libor Musil ze Slavkova u Brna. „Libor Musil je vizionář, který v podnikání prosazuje ekologické technologie. Areál firmy je unikátní ukázkou využití šetrných technologií, zelených fasád, kořenových čistíren a uzavřeného koloběhu vody. Liborova výjimečnost je i v jeho schopnosti spolupracovat při naplňování svých vizí s nejlepšími odborníky, dělit se o svoje zkušenosti a velmi dobře komunikovat smysl a přínosy ekologických řešení,“ vysvětluje ředitel Kundrata.

„Česká krajina se likviduje výstavbou radiátorů, průmyslových hal z plechu, které doslova topí a zvýší teplot ve svém okolí,“ řekl na slavnostním večeru Musil. „Denně zastaví až než deset hektarů půdy a většinu z toho dělají haly,“ I to byl jeden z impulzů, které dovedly jeho firmu LIKO-s k vývoji šetrných hal a administrativních budov.

Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

Více informací najdete na https://www.cenajosefavavrouska.cz/