Švédsko se blíží k hranici stoprocentní recyklace odpadu. Podle webu sweden.se na skládkách zůstává pouze jedno procento odpadu. Dochází tak k paradoxní situaci, kdy spalovny usilují o nákup odpadu ze zahraničí.

Švédské království patří dlouhodobě k environmentálně nejuvědomělejším zemím světa. Současný stav, kdy je na skládky umisťováno méně než jedno procento odpadů z domácností, je zapříčiněn důmyslnou odpadovou politikou. Ta může posloužit jako vzor mnoha dalším státům, které také chtějí dosáhnout stoprocentní recyklace odpadu .

Klíčem jsou sběrné kontejnery

V roce 1975 bylo ve Švédsku přitom recyklováno pouhých 38 procent tohoto odpadu. Jedním z důležitých mezníků, který zapříčinil rozvoj recyklace, bylo rozmístění sběrných kontejnerů v blízkém okolí domácností. Oficiální údaje uvádějí, že v současné době jsou vzdálené méně než 300 metrů od lidských obydlí.

V České republice bylo v roce 2011 podle statistik recyklováno nebo zkompostováno pouze 31 procent komunálního odpadu.

Česká republika tak stojí na opačném konci žebříčku a řadí se mezi velmoci skládkařské. Z tohoto důvodu vláda také nedávno schválila Plán odpadového hospodářství ČR, který by nás měl přiblížit ke švédskému modelu.