Koncem roku 2014 byla veřejnosti představena obnovená Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). V tomto případě formou přednášky pro zájemce z řad studentstva a členům Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ).

V rámci panelové debaty s názvem “Jaké jsou cíle a funkce Rady vlády pro udržitelný rozvoj aneb Blýská se na lepší časy?” vystoupili členové Rady i zástupci neziskového sektoru, kteří s přítomnými diskutovali o aktivitách směřujících k udržitelnému rozvoji v České republice.

Udržitelné Česko

Účastníci debaty prezentovali své příspěvky, v nichž představili jak dosavadní činnosti, tak i nedávno proběhlou rekonstrukci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a vize do budoucna.

V následné diskuzní části byly probírány jednotlivé aspekty udržitelného rozvoje v České republice i v zahraničí. Pozornost byla věnována také současné činnosti a předpokládaným aktivitám RVUR. Diskutovalo se např. o institucionálním ukotvení Rady, problematice tvorby prognóz a strategií i vzdělávání.

Diskutující se shodli na tom, že politická situace v minulých letech nebyla příznivá pro činnosti týkající se udržitelného rozvoje a zároveň vyjádřili přesvědčení, že se „vydáme udržitelným směrem“. Podrobný článek shrnující průběh a přínos debaty je ke stažení zde.