Zprávy ohledně naplňování SDGs v oblasti vládnutí vydává OECD za účelem informování, jak  jsou základní systémy správy  přizpůsobeny k provádění průřezové politiky cíle a podporovat účinné a integrované provádění SDG. Zprávu o České republice je možné si prohlédnout zde: 

SDG Governance Review