Podněty Organizace spojených národů (OSN) a mezinárodní aktivity na poli udržitelného rozvoje zaznamenaly v posledních letech značné úspěchy. Ale připravovat oslavy by bylo předčasné.

U zrodu koncepce udržitelného rozvoje stály rostoucí problémy životního prostředí. Diskuze o nich jsou v současné době ale trivializovány. Nebo zaměřovány na globální změnu klimatu, o které se pak vedou vášnivé spory. Závažné problémy, které se objevily v minulosti, jako byl Velký londýnský smog, oslabená ozonová vrstva či znečištění rozsáhlých vodních zdrojů a celých regionů, jsou již připomínány méně.

Přitom jsou to dobré ilustrativní příklady toho, jak neuvážená lidská činnost přispěla k degradaci životního prostředí a lidských životů. Uvědomění si těchto problémů a jejich částečné vyřešení je pak i dobrým příkladem toho, jakým směrem by se měl udržitelný rozvoj ubírat.

Aktivity OSN

Koncept udržitelného rozvoje ale není zaměřený pouze na problémy přírody. Středem jeho zájmu je člověk a jeho interakce se životním prostředím. Snaží se řešit také problémy ekonomické a sociální. I v této oblasti byly v minulých dekádách učiněny velké pokroky, a to zvláště v rozvojovém světě. Do značné míry k tomu přispěly aktivity Organizace spojených národů, kterými usilovala o naplnění 8 rozvojových cílů tisíciletí vytyčených v roce 2000 na období do roku 2015.

Tři z těchto cílů je možné považovat za splněné (konkrétně je to celkové snížení chudoby, zlepšení situace ve slumech a dostupnost pitné vody). Zlepšení k lepšímu ale zaznamenaly i další oblasti Cílů (viz zpráva The Millennium Development Goals Report 2014). OSN nyní hodnotí pokroky, které byly učiněny, analyzuje současný stav a připravuje cíle nové, které budou zahrnuty do koncepce Cílů udržitelného rozvoje (viz Sustainable Development Goals – SDG’s).