Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes nabízí Moravskoslezskému kraji miliardu korun na ochranu ovzduší. Větší část peněz bude Ministerstvo životního prostředí (MŽP) půjde na kotlíkové dotace. Do čtyř let musí být všechny staré kotle 1. a 2. emisní třídy vyřazeny z provozu. Takovýchto kotlů je asi 350 tisíc, jen v Moravskoslezském kraji pak zhruba 24 tisíc.

„Chceme využití dotace umožnit opravdu úplně každému vlastníkovi a provozovateli starého neekologického kotle bez ohledu na to, kolik měsíčně vydělává. Všichni, kteří o kotlíkové dotace Moravskoslezském kraji budou stát, budou mít ještě letos možnost si pořídit nový zdroj tepla za mimořádně jednoduchých a vstřícných podmínek, říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově bude možné výměnu kotlů předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí, pilotně právě v Moravskoslezském kraji. Každý občan kraje si může vyměnit dosluhující kotel za nízkoemisní, aniž by musel předem do výměny investovat svoje peníze. O bezúročnou půjčku až do výše 100 % ceny a výměny zdroje si každý zájemce požádá ve své obci nebo na Státním fondu životního prostředí.
MŽP současně začalo hledat se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí cestu, jak umožnit případné další zvýhodnění kotlíkové dotace pro rodiny prokazatelně postižené energetickou chudobou.

500 tun prachu

V Moravskoslezském kraji se dosud vyměnilo nebo vymění zhruba 16 tisíc starých dosluhujících kotlů. Podle odhadů tak zbývá v Moravskoslezském kraji vyměnit do září roku 2022 asi 8000 kotlů. Po tomto datu budou muset být ze zákona odstaveny staré kotle z provozu pod pokutou až 50 tisíc korun.

Výměna domácích topenišť sníží prach v ovzduší o dalších až 500 tun ročně. Právě na tyto zbývající výměny cílí program pokračování kotlíkových dotací v MSK.

„Moravskoslezský kraj je ve výměně starých kotlů za ekologické celorepublikově nejaktivnější. V prvním kole výzvy během dvou týdnů zmizela celá půlmiliarda, vysvětluje hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Aktuálně běží druhé kolo výzvy kotlíkové dotace v celkovém objemu miliardy korun. Kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 69 milionů korun a dalšími 45 miliony předfinancoval příspěvky 78 obcí, které s krajem spolupracují. K dnešnímu dni je zaregistrováno téměř 8 tisíc žádostí, ve kterých lidé požadují dotaci přes 883 milionů korun. „S novými podmínkami pro nízkopříjmové skupiny věřím, že intenzita žádostí opět výrazně naroste. Žadatelé nebudou před žádostí potřebovat ani korunu, to je přece s ohledem na opatření, které se za 4 roky bude týkat úplně všech, skvělé řešení,“ dodal Vondrák.

Podle odhadů ze zprávy Státního zdravotního ústavu za rok 2016 umírají v České republice předčasně na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4 tisíce lidí.

Čistý kraj

Kraj netrápí jen znečištěné ovzduší. Právě proto vznikla expertní skupina „Čistý Moravskoslezský kraj“, jejímiž členy jsou odborníci na životní prostředí z kraje, měst a obcí, České inspekce životního prostředí a ostravské společnosti Čisté nebe.

Ministr dnes se starosty měst a obcí Moravskoslezského kraje diskutoval také o naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Přestože některé jeho části pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek Místek zrušil na konci loňského roku soud, naplňování Programu běží beze změn. Formálně je po rozsudku soudu k PZKO problém s vymahatelností opatření a zpřesněním časového harmonogramu naplňování opatření.

Na změny v obou oblastech se MŽP zaměří v rámci aktualizace PZKO, která již začala a měla by být dokončena nejpozději během 1. čtvrtletí roku 2019.