Decoupling je obtížně přeložitelné anglické slovo používané v oblasti udržitelného rozvoje. Znamená snahu v očích laické i odborné veřejnosti rozbít představu, že ochrana životního prostředí a zvyšování kvality života jsou neslučitelné s ekonomickým růstem.

Slovní spojení „ekonomický růst“ je problematické už samo o sobě. Růst je do jisté míry závislý na zvyšování spotřeby a tím pádem i zvyšování produkce. Taková situace s sebou přináší podivný paradox, na nějž upozorňuje Thomas Hylland Eriksen ve své Tyranii okamžiku, a to očekávání přísné pracovní morálky na jedné straně a hédonistické spotřební morálky na straně druhé.

Dobrá, řekněme, že v industrializovaných zemích existuje nějaký spotřební strop. Nemůžeme zvyšovat kalorický příjem donekonečna. Nebudeme si kupovat nový mobil každý týden. Není důvod, aby naše automobily byly těžší a měly vyšší spotřebu. Jestli jsme se „my“ tomuto stropu přiblížili, Čína, Indie a celý africký kontinent na demokratizaci spotřeby stále ještě čekají. Posilování střední třídy v těchto zemích je nevyhnutelné.

Ekonomický růst může fungovat i při zachování přírodních zdrojů

Decoupling tedy neznamená, že mezi ekonomickým růstem a ekologickým strádáním není rovnítko, znamená, že tu rovnítko být NEMUSÍ. A je na nás a vládách národních států, nadnárodních společnostech a mezinárodních organizacích, abychom  začali uvažovat v horizontu delším než jedno zúčtovací období.

Ramon Arratia z Univerzity v Cambridge doporučuje některá opatření, která by měla vyspělým zemím s procentuálně silně zastoupenou vyšší a střední třídou pomoci udržet ekonomický růst při zachování přírodních zdrojů. Tak tedy:

1) využívejme lokálních služeb.

2) šiřme informace, aby si každý mohl vybrat tu nejšetrnější variantu.

3) vytvářejme tlak na firmy, aby produkovaly výrobky, které se nejen zeleně vyrábějí, ale i užívají.

4) pokusme se vymanit z ekonomického tlaku některých odvětví a dejme příležitost novým progresivním hospodářským sektorům.

V udržitelnosti tkví budoucnost. Přečerpávání přírodních zdrojů pod pláštíkem všeobecného blahobytu je přežitek.

Rozšiřující informace k problematice:

http://makewealthhistory.org/2012/08/07/the-challenge-of-absolute-decoupling/

http://www.theguardian.com/sustainable-business/growth-dilemma-decoupling-online-panel-discussion?#post-area

http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/rrampant-consumerism-sustainability-challenge-affluenza