Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Iniciativa Zachraň jídlo si stanovila jako hlavní cíl motivovat společnost směrem k odpovědnému nakládání s jídlem.

Svými aktivitami poukazuje na sociální, ekonomické a environmentální dopady plýtvání potravinami a rozšiřuje toto povědomí mezi širokou veřejnost. Zároveň nabízí řešení také aktérům zapojeným do výroby, distribuce a spotřeby potravin.

Hostina na Václaváku

Zachraň jídlo zahájilo svojí činnost v roce 2013 happeningem Hostina pro tisíc. Jednalo se o společný oběd pod širým nebem přímo na Václavském náměstí uvařený z více než 450 kg surovin, které by jinak přišly vniveč, a to kvůli estetickým nárokům nebo blížícímu se doporučenému datu spotřeby.

O rok později byl odstartován projekt Paběrkování, díky němuž se v sezóně jezdí sbírat „vzhledově nevyhovující“ zelenina.

Během osmnácti výjezdů v roce 2015 se posbíralo téměř 8 tun květáků, kedlubnů, mrkví, brambor, salátů a zelí, které putovaly dál do potravinových bank. Projekt pokračoval i v roce 2016, kdy se uskutečnilo šest výjezdů, jejichž výsledkem byly téměř tři tuny potravin, a na pole v okolí Prahy se jezdí také letos.Cílem kampaně Jsem připraven, která byla spuštěna na jaře 2016, je informovat veřejnost o tom, že až 20 % zemědělské produkce se nedostane ke spotřebitelům kvůli přísným nárokům na vzhled, a zároveň hledat řešení tohoto problému.

Vzápětí po jejím spuštění začal křivou zeleninu nabízet internetový obchod Rohlik.cz a Penny Market. Zkušební prodej „křivé“ zeleniny spustila v lednu roku 2017 i společnost TESCO. Všechny obchody chtějí v prodeji dále pokračovat.

Zákazníci mají zájem i o křivou zeleninu

„Nehezkou“ zeleninu a ovoce spolek propagoval také prostřednictvím fotografické výstavy německého umělce Uliho Westphala na sedmi velkoformátových panelech umístěných v Praze pod Letnou. Otevření výstavy bylo zpestřeno happeningem, na kterém dobrovolníci iniciativy rozdávali mrkve a cibule, které nebyly pro prodej „dostatečně fotogenické“.

V rámci projektu byla navázána spolupráce mezi Dobrou farmou a restaurací V Zátiší. Farma dodala do restaurace vyřazené dýně, z kterých restaurace připravila luxusní jídla. V listopadu 2016 rovněž byly ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR zorganizovány tzv. kulaté stoly odborníků. Zde se  sešli lidé zainteresovaní v oboru (zemědělci, obchodníci, logistici, zástupci ministerstva zemědělství, inovátoři), aby společně identifikovali, proč dochází k plýtvání potravinami v zemědělství. Jedním z nástrojů projektu je petice „Jsem připraven“, která poukazuje na rostoucí počet českých zákazníků, kteří mají zájem i o křivou zeleninu. Dosud ji podepsalo 11 677 lidí.

Projekt „Jsem připraven“ zvítězil v kategorii Veřejná sféra v prvním, letos odstartovaném, ročníku soutěže v naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), kterou vyhlásil Úřad vlády, společně s Asociací společenské odpovědnosti, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou rozvojovou agenturou a OSN ČR.

Více informací https://jsempripraven.cz/