Studie agentury Median na objednávku HateFree ukazuje, že lidé ve věku 15–25 let věří hoaxům o Romech a posuzují je přísněji než Čechy. Nejvíce předpojatí jsou lidé, kteří žádné Romy osobně neznají.

Studie zhotovená na konci minulého roku na reprezentativním vzorku tisíce mladých lidí zkoumala jejich informovanost o Romech a případné předsudky k nim.

Dvě pravdy, pět lží

Tazatelé se ptali na pravdivost sedmi tvrzení. Z nich dvě byla pravdivá, a zbylých pět byly běžné hoaxy. Například že romská domácnost má nárok na vyšší dávky než česká. Tři z pěti hoaxů považovalo více respondentů za pravdivé než nepravdivé. Navíc respondenti, kteří si byli nejvíc jisti dostatkem svých informací o Romech, byli právě ti, kteří věřili nejvíce hoaxům.

Dále se výzkumníci ptali na shodné situace, jen s tím rozdílem, že polovina respondentů si myslela, že jde o Roma.

Šlo například o přiměřenost dávky ve výši 50 tisíc pro matku novorozených trojčat. Dávku by spíše schvalovalo 70 % respondentů v obecném případě a 40 % těch, kteří si mysleli, že jde o romskou matku. Ještě větší byl rozdíl v případě pronájmu bytu ne/romské rodině. V dalších případech byly rozdíly drobnější, ale vždy v neprospěch Romů.

Také se ukázalo, že lidé, kteří mají osobní zkušenost s Romy ze svého okolí, jsou k nim méně předpojatí. Celá studie je ke stažení zde (první část) a zde (druhá část).