Třebíč se už v roce 2014 stala Fairtradovým městem. To znamená, že prosazuje zásady odpovědného spotřebitele, který aktivně podporuje společensky odpovědné nakupování. Zejména výrobky označené logem fair trade a etické nakupování obecně.

„Myslíme globálně, jednáme lokálně, nakupujeme odpovědně,“ představují zásady principu společensky odpovědné nakupování třebíčští zastupitelé. Město Třebíč realizuje mezinárodní Projekt Zdravé město více než dvacet let. Projekt předpokládá aktivní zapojení veřejnosti, podnikatelů a občanů do života ve městě.

Férové město

Společensky odpovědné nakupování a principy fair trade si podle města zaslouží podporu spolupráce a propojování subjektů angažovaných v této oblasti. Proto pořádá osvětové kampaně, setkání, workshopy, besedy, výstavy, konference i sdílení dobré praxe.

Třebíč je jediným městem v České republice, které je zapojeno do mezinárodního projektu společensky odpovědného nakupování. Projekt „Každá obec se počítá: společensky odpovědné nakupování – TEĎ!“ je založen na spolupráci tří zemí a propojení neziskového a veřejného sektoru. V rámci projektu Město realizovalo dvě veřejné zakázky s uplatněním sociálních a environmentálních principů společenské odpovědnosti.

Fairtradeové sušenky

Předmětem zakázky fairtradového občerstvení byly dodávky fairtradové kávy, čaje, třtinového cukru a sušenek. Objem finančních prostředků na nákup odpovídal předchozím nákupům v konvenční kvalitě. Druhá veřejná zakázka se týkala propagačních triček vyrobených eticky.

Za vyhovující bylo považováno členství výrobce ve Fair Wear Foundation nebo výrobky distribuované organizací World Fair Trade Organisation. Společně s partnerskými městy, německým Dortmundem a rakouským Welsem, realizovala Třebíč i veřejnou zakázku na eticky vyrobené propagační tašky všech tří partnerských měst.

Veřejné peníze pomáhají dlouhodobé udržitlenosti

Města mohou ovlivnit, jakým způsobem budou vynaloženy veřejné peníze. Společensky odpovědné nakupování může využít kupní sílu k podpoře udržitelných projektů na lokální úrovni. Například pro sociální podniky, místní producenty a farmáře. Stejně tak mohou podporovat udržitelnost na globální úrovni, například využíváním výrobků označených jako fair trade. Stejně tak lze zahrnout kritéria udržitelného rozvoje do veřejné zakázky.

Propagace a podpora společensky odpovědného chování v Třebíči zahrnuje i podporu místní produkce a zaměstnanosti v regionu. Město využívá například služeb sociálního podniku Vrátka, který zaměstnává handicapované.

V rámci Projektu Zdravé město pořádá dvakrát do roka Jarmark výrobku bio, eko a s označením „Vysočina regionální produkt“. Dále pořádá Férové snídaně, výstavy na stromech, setkání s fairtradovými farmáři a úzce spolupracuje s Fairtradovou obchodní akademií a hotelovou školou Třebíč.