Svět techniky Ostrava nabízí místo, kde populární věda přináší zábavu, ale také se snaží řešit nedostatek kvalitních a technicky vzdělaných odborníků v Moravskoslezském kraji. Svět techniky Ostrava provozuje spolek Dolní oblast Vítkovice spolu s místní univerzitou, firmami a zástupci měst i kraje.

Jedním z hlavních cílů spolku se stalo vytvoření a provozování kvalitního centra neformálního vzdělávání. Svět techniky Ostrava byl otevřen v roce 2014 a jeho budova byla téhož roku oceněna titulem Stavba roku.

Díky svým unikátním interaktivním exponátům splňuje kritéria moderních evropských „science center“. Zábavu, ale hlavně poznání zde naleznou rodiny s dětmi, školní skupiny i nejširší veřejnost. Centrum a jeho vzdělávací programy navštěvují mateřské, základní i střední školy.

Neformální vzdělávání veřejnosti

Svět techniky Ostrava disponuje moderním vybavením, akreditovanými lektory, vše je využíváno sdíleně – nejen pro celé regionální školství, ale i v rámci neformálního vzdělávání široké veřejnosti, která navštěvuje centrum mimo pracovní dny.

Objekt světa techniky hostí čtyři stálé expozice: Svět přírody, Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Dětský svět. Další prostor slouží dočasným výstavám, jsou zde moderně vybavené biologicko-chemické laboratoře, řemeslné dílny, učebny a 3D kino. Součástí expozice Svět přírody je střešní zahrada, která má rovněž edukativní charakter.

Lektorský tým pravidelně obměňuje nabídku vzdělávacích programů pro školy i pro veřejnost. Výuka probíhá každý den v odborných učebnách, laboratořích a využívá také interaktivních expozic centra. Za vzdělávacími programy dojíždějí školy z celého Moravskoslezského kraje. Pomáhají zejména školám, které nemají dostatečně vybavené laboratoře a dílny.

Spolek Dolní oblast Vítkovice spolupracuje při tvorbě vzdělávací náplně s regionálními univerzitami. Společně se Svazem průmyslu a dopravy pořádá dvakrát do roka akci Živá knihovna povolání, určenou žákům 2. stupně základních škol jako motivace pro studium technických oborů.

Svět techniky Ostrava je součástí České asociace Science center a členem Evropské sítě science center a muzeí – ECSITE. V roce 2016 centrum zorganizovalo 55 vzdělávacích tematických programů, kterých se zúčastnilo 318 škol z celé ČR. Zaznamenalo přes 1,3 mil. návštěvníků a zájem veřejnosti dále narůstá.