Cílem projektu STK pro chlapy je změnit postoj mužské části populace k prevenci zejména civilizačních chorob jako jsou onkologická onemocnění prostaty a tlustého střeva, diabetes nebo vysoký cholesterol. Zdravotní projekt zaměřený výhradně na muže připravila společnost Sanofi, ve spolupráci s Nadačním fondem mistra České republiky v badmintonu Petra Koukala.

Ambicí projektu STK pro chlapy je zvýšit povědomí mužů o sekundární prevenci, s čímž souvisí větší zájem Čechů o preventivní vyšetření. Projekt má vzdělávací a komunikační charakter. Proto využívá nadsázky, která srovnává péči, jakou muži věnují svým autům s nezájmem, který je typický pro přístup ke zdravotní prevenci. „Až se chlapi začnou starat o zdraví jako o svá auta, budeme mít vyhráno,“ říká motto projektu STK pro chlapy.

Zdraví pro 200 000 lidí

Realizace projektu, zacíleného na dospělé muže, probíhá v několika rovinách. Hlavní kontaktní kampaň využívá prostředí letních hudebních a sportovních festivalů. Zde se muži dozvídají o možnosti preventivního vyšetření krve zdarma v síti odběrových laboratoří Synlab. Tak se dají včas zachytit rizika nejčastějších civilizačních onemocnění.

V létě 2016 vyjel měřící tým se speciálním stanem a mobilními měřícími „STK ToiToi toaletami“ na deset velkých festivalů po celé republice. Speciální toalety poskytují mužům okamžitou zpětnou vazbu o dynamice močení, čímž lze indikovat kondici jejich prostaty. Pro zvýšení efektivity kontaktní komunikace byl ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultu UK vytvořen i „STK manuál pro údržbu chlapa,“ který vysvětluje důležitost pravidelné zdravotní prevence.

Další rovinou realizace projektu jsou osvětové a komunikační PR kampaně na internetu a sociálních sítích . Ty se odehrávají zejména na Facebooku a Instagramu a využívají i e-newsletter.

O třetinu více prevencí

Včasný záchyt pacientů s civilizačními onemocněními zvyšuje efektivitu léčby. Proto je cílem projektu zvýšit  o třetinu počet mužů, kteří pravidelně absolvují preventivní vyšetření u lékaře. To znamená přivést do ordinací přibližně 200 000 Čechů. Kontaktní kampaň v roce 2016 přímo oslovila 25 842 mužů. Pro následnou online komunikaci STK pro chlapy získalo 10 150 osobních kontaktů, z nichž 586 mužů zaslalo potvrzení o absolvování preventivního vyšetření. V rámci tvorby online komunity, která by měla zahrnovat kolem desítky tisíce mužů, se bude rozvíjet také koncept ambasadorů.

Více na https://www.stkprochlapy.cz/.