Mezi projekty, týkající se ochrany lidského zdraví, patří kromě programů zaměřených na prevenci i osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost. Jejich cílem je vyplnit vážné vědomostní mezery u široké veřejnosti tak, aby se staly pevnou společenskou normou. Konkrétně jde o tak zásadní věc jako je poskytnutí první pomoci.

Podle britských statistik umírá jen kvůli špatně poskytnuté nebo žádné pomoci ročně 140 000 lidí. To je stejný počet úmrtí jako na rakovinu. V Česku zatím tato čísla nemáme. Bohužel, výuka první pomoci je u nás zatím nedostačující a často zastaralá.

Většina lidí není schopna v případě neštěstí efektivně zasáhnout a provést základní kroky k záchraně zdraví či života svých spoluobčanů. A to přesto, že v průběhu svého života nějaký kurz první pomoci absolvovala.

První pomoc je i boj se stresem

„Maří se tak lidské životy, snižuje se sebevědomí neúspěšných zachránců, téma jako celek se upozaďuje a ignoruje, protože se každý bojí svého vlastního selhání,“ popisuje situaci podnikatelský projekt PrProm, který do roku 2012 nabízí zážitkové kurzy zaměřené na poskytování první pomoci. Ty ukazují například jak postupovat při při krvácení, popáleninách, zlomeninách či srdeční zástavě.

Kvalitně vedený kurz kromě odborných vědomostí rozvíjí i komunikační kompetence a učí pracovat se stresem. Zážitkové kurzy jsou určeny jednotlivcům, neziskovým organizacím, školám, malým i velkým firmám.

Pro českou veřejnost byly odstartovány například projekty „Neboj se pomoci!“ a „Mýty o první pomoci“. Celkově se jich zúčastnilo přes 2 500 lidí. Pokud bude někdo potřebovat pomoc, v tísňových situacích by absolventi těchto kurzů neměli splynout s davem, ale jako správní hrdinové vystoupit z anonymity a poskytnout první pomoc.

Aktivity PrPom by měly nadobro vytlačit z trhu nefunkční výukové metody první pomoci jako je přednáška, nácvik bez zážitkové složky, video a e-learning. Naopak měly by podpořit dostatečný počet subjektů, které pomohou kvalitní výukou zvýšit úroveň připravenosti Čechů k poskytnutí první pomoci svým spoluobčanům v nejrůznějších situacích.

Více na https://www.prpom.cz/