Absenci veřejného povědomí o první pomoci řeší společnost Sanofi / Zentiva. První pomoc logicky považuje za klíčovou součástí vzdělání, a proto připravila projekt První pomoc pro prvňáčky.

Ve vzdělávacích osnovách však výuka první pomoci chybí. První pomoc pro prvňáčky chce seznámit žáky prvních tříd základních škol se zásadami poskytnutí první pomoci. Důraz klade na situace, které bezprostředně ohrožují lidský život.

Výuka má zábavně vzdělávací charakter a je přizpůsobená věku a schopnostem dětí.

Plyšový medvěd v roli pacienta

Samotnou výuku vykonávají profesionálové ze Zdravotnické záchranné služby, kteří objíždí školy a v každé třídě absolvují jednu vyučovací hodinu.

K výuce používají názorné pomůcky.  Úspěch u dětí má plyšový medvěd v roli pacienta. Dále je k dispozici resuscitační figurína a informační brožury připravené přesně pro tuto věkovou kategorii. Děti po absolvování dostanou motivační diplom malého záchranáře.

Díky projektu První pomoc pro prvňáčky se děti naučí poznat případ nouze, volat na číslo 155 a komunikovat s operátorem. Neměly by mít ostych poradit dospělým, učí se resuscitovat, ošetřit poranění a zastavit krvácení.

100 000 prvňáčků

Projekt byl spuštěn ve školním roce 2014/2015 ve Středočeském kraji. Celkově bylo proškoleno 28 tříd se 7 175 prvňáčky. V dalších letech záchranáři navštívili Jihomoravský, Plzeňský a Liberecký kraj. Zentiva má ambici rozšířit školení První pomoc pro prvňáčky do všech regionů naší republiky.

Společenská odpovědnost je součástí její firemní kultury, která stojí na třech pilířích – Zapojení do komunit, Zdravá planeta a Přístup ke zdravotní péči u skupin pacientů s omezenou dostupností. První pomoc pro prvňáčky naplňuje pilíř Zapojení do komunit vzděláváním široké veřejnosti v oblasti zdraví a prevence.

Odborným garantem a spolu realizátorem projektu je Zdravotní záchranná služba daného kraje , záštitu nad ním drží krajští hejtmani. První pomoc pro prvňáčky chce postupně proškolit kolem 100 000 žáčků v celé republice. Díky projektu se zesiluje poptávka nejen po kurzech pro nejmenší školáky, ale i po jejich pokračování ve vyšších ročnících. V blízké budoucnosti počítá se zapojením Ministerstva školství ohledně zavedení kurzů první pomoci přímo do školní výuky.

Více na https://www.zzspk.cz/prvni-pomoc-pro-prvnacky/uvod.html