Narůstající objem plastového odpadu vážně ohrožuje ekosystém planety, zejména světových moří a oceánů. Důsledky se dotýkají i států, které moře nemají. V České republice se třídění odpadu z roka na rok zvyšuje, ale stále ještě převládá jeho skládkování. Možnosti recyklace a znovupoužití některých druhů odpadu dělají z něho novou, ekonomicky vyčíslitelnou hodnotu. Výzkumem využití plastového odpadu a jeho propagací mezi širokou veřejností se zaobírá organizace PETMAT, z.ú.

Na poli společenské odpovědnosti oficiálně působí od roku 2016. Její činnost navazuje na Experimentální atelier FA ČVUT, který se od roku 2010 soustřeďuje na architekturu z odpadu, a to především jeho nejcharakterističtější součásti – PET lahví. Debutem PETMATu byla výstava prosvícených PET laviček s ekologickým provozem na výstavě Expo 2015 v Miláně.

Organizace má pět stálých členů z různých oborů (architektura, elektrotechnika, humanitní vědy), kteří se snaží propojovat výzkum s veřejnou sférou a pomocí projektů a uměleckých instalací sdílet myšlenky udržitelného rozvoje, recyklace a odpovědného přístupu k odpadu. Spolupracuje také s několika školami, neziskovými organizacemi a firmami. Designérem PET projektů je samotný návrhář těchto lahví Jan Čapek. PETMAT se soustřeďuje se na dva základní cíle – výzkum, reprezentovaný projektem PET(b)rick; a jeho aplikace a aktivity ve školství (projekt PETree).

Lahve jako cihly nebo hračky

Projekt PET(b)rick představuje lahve speciálního tvaru, které po konzumaci nápoje lze využít stavebně a v designu interiéru, nebo jako hračku – plnit je pískem, plynem, barevným světlem apod. Z použitých obalů tak vznikají dočasné lehké stavební konstrukce menších rozměrů, jako jsou sedátka, stolky, bary, divadelní kulisy aj. Jde o použití demonstrativní, edukativní, které nemůže pokrýt celkovou faktickou produkci PET lahví. Znovuvyužití s vyčíslitelným dopadem by pak nastalo v použití PET(b)rick ve stavebních konstrukcích jako ztracené bednění či izolace.

Další projekt PETree pracuje s dětmi a mladými lidmi ze všech stupňů škol. Jde o návrh a postavení výstavního prostoru z odpadních PET lahví. Vysokoškolská sekce navrhne v ateliérovém zadání design pěti až šestimetrové duté sochy. S návrhem osloví střední a základní školy, zda by se zapojily a pomohly se sběrem a montáží lahví do připravených modulů. Tuto akci provázejí tvořivé dílny a přednášky o odpadu. Děti zjišťují, kde odpad vzniká, kam se ukládá a jakou má materiální hodnotu.

Zároveň se učí spolupráci a principům sběru a recyklace této suroviny. Výstupem akce je adventní osvětlená dutá socha, která slouží jako informačně-výstavní prostor. Socha sestává přibližně z 10 000 lahví a je umístěna ve veřejném prostoru, kde vizuálně zhmotňuje cca desetiminutovou produkci PET lahví v ČR. Uvnitř je pak umístěna výstava o zúčastněných školách a tabule s fakty o PET materiálu a recyklaci.

PET rekordy

Kromě projektu PETree 2015 proběhl také školní projekt PETanděl 2016. Posledním počinem PETMATU je PETotem, postavený z PET(b)rick na Festivalu světla 2017 v Plzni. V letošních aktivitách figuruje i „minirecyklátor“, demonstrační zařízení pro názornou ukázku metod druhotného zpracování plastu. Další výzkum směřuje k vyvinutí produktu uplatnitelného na trhu, který by byl vyroben metodou vyfukování z recyklátu. PETMAT chce i nadále šířit osvětu prostřednictvím zapojování veřejnosti do společných projektů a zviditelňovat se pomocí nových „PET rekordů“, publikací a atypických uměleckých objektů.

Více informací na https://petmat.cz/