Mladá energie Brna je projekt společnosti Noveris, zaměřený na pomoc týraným a sexuálně zneužívaným ženám a obětem domácího násilí.

Společnost Noveris se věnuje business developmentu – pomáhá firmám rozvíjet jejich podnikání. Organizuje marketinkové a networkingové akce (tj. akce pro vytváření nových kontaktů), které se zaměřují také na podporu neziskových organizací.

Projekt Mladá energie Brna vznikl na základě zkušeností z běžících projektů „Superwomen“ a „BforB ladies club“, zacílených na ženy v podnikání a jejich osobní rozvoj, tak, aby se nebály prosadit a být rovnocennými mužům.

Podpora v základním kroku

Domácí násilí je násilí, které se odehrává mezi blízkými lidmi za zavřenými dveřmi domova. Rozhodně se nejedná o domácí hádky nebo konflikty. Jedná se o situaci, kdy se partner dopouští fyzického, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí. V 95 procentech případů jsou obětmi domácího násilí ženy.

Odborníci odhadují, že nahlášeno je asi jen pět až osm procent případů. Příčiny jsou různé, kromě pocitu studu a obavy z nedostatku důkazů se často jedná o strach z neobjektivity a předsudků společnosti.

Oběti domácího násilí se většinou bojí odejít od násilníka, nemají dost sebedůvěry a psychických sil, aby začaly nový život. Ženy potřebují nejen podporu v základním kroku – vymanit se z nerovného vztahu a od muže odejít. Pomoct potřebují také v dalších krocích – upevnit si sebevědomí, umět se bránit a nakonec i profesně prosadit. Ženy, které mají za sebou děsivou zkušenost domácího násilí, potřebují pomoct vyvézt z krize a najít cestu k realizaci svých cílů.

Mladá energie Brna spojuje posilování ženského sebevědomí společně s pomocí a podporou začínajícím podnikatelům. Na jedné straně totiž spolupracuje s neziskovou organizaci Persefona, jejíž náplní je pomoc obětem domácího a sexuálního násilí. Pomohli ji například zorganizovat společenský galavečer, kde se vybrala částka, která pak šla na účet Persefony.

Na druhé straně pak podporuje nezávislé mladé podnikatele a podnikatelky a pomáhají jim na začátku podnikání a snaží se jim pomoc plnit své sny a cíle (projekt Superwomen, BforB ladies club, projekt To jsme MY).

Více na stránkách projektu Mladá energie Brna