Dostupnost škol pro africké děti je dosti komplikovaná. Konkrétně v Gambii je veřejná doprava velmi řídká a cestovné příliš nákladné. Místní děti docházejí do školy převážně pěšky. Velké vzdálenosti však způsobují pozdní příchody žáků a nepravidelnost školní docházky. A v tom jim chce pomoct projekt Kola pro Afriku.

Ulehčit gambijským dětem cestu ke vzdělání mohou darovaná jízdní kola z Česka. Ta jim již pátým rokem dodává organizace Kola pro Afriku, o.p.s., sídlící v Ostravě. Kola českých dárců přivezená do Afriky podporují celkovou gramotnost gambijských dětí. Vedle toho také zvyšují možnost pracovního uplatnění i občanského statusu místních lidí.

Kola pro Afriku vyjíždějí z Česka

Základní fáze projektu Kola pro Afriku probíhá v České republice. Zde se iniciuje sběr kol, ale také nářadí a náhradních dílů v dobrovolnických sběrných místech napříč ČR. Vedle toho Kola pro Afriku pořádá řadu benefičních akcí. Díky dárcům a dobrovolníkům vrací zpět do života jízdní kola, která českým uživatelům již dosloužila.

Ve spolupráci s Novou šancí, z.s., Věznicí Heřmanice a Úřadem práce ČR zaměstnává a do života zapojuje lidi těžce uplatnitelné na trhu práce, jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, lidé po výkonu trestu, odsouzení apod. V Ostravě – Koblově si otevřela centrální sklad kol, kde se darovaná kola třídí a opravují. Většina z nich je opravována ve vězeňské dílně v Ostravě – Heřmanicích. Projekt nezapomíná ani na osvětovou práci pro širokou veřejnost – přednášky a výstavy k problematice života lidí v Africe.

V Gambii iniciativa rozděluje kola konkrétním dětem ve spolupráci s Ministerstvem školství, které je také hlavním partnerem projektu, a s partnerskými školami, jichž se problematika s docházením nejvíc dotýká. Zakládá zde školní opravny kol, školí domácí i placené školní mechaniky, rozděluje náhradní díly a nářadí, zapojuje do projektu místní obyvatele. Projekt se zasloužil o vznik 58 pracovních míst na pozicích školních mechaniků. Každý ze zúčastněných má v projektu svoje místo, ať jsou to lokální koordinátoři, managementy 50 partnerských škol, regionální školské úřady či monitorovací motospojky.

Aktuálně jezdí na kolech od českých dárců 5 842 afrických dětí. Postupně se tak naplňuje cíl projektu, kterým je zvýšená návštěvnost škol dětmi, které dříve do školy nechodily, chodily pouze nahodile, nebo po dlouhé pěší cestě bývaly na vyučování unavené.

Peníze na přepravu darovaných kol do Gambie získávají Kola pro Afriku benefičními akcemi jako jsou Sněhuláci pro Afriku, Běhy pro Gambii, benefiční půjčovna kol při festivalu Colours of Ostrava apod. Ročně bývá v lodních kontejnerech odesláno do Afriky kolem 1 500 kol.

Více informací na https://www.kolaproafriku.cz/.