Projekt organizace Green Doors pomáhá lidem se schizofrenií při jejich začleňování do společnosti. Vznikl v roce 1993 z iniciativy psychiatrů denního stacionáře, kteří postrádali mezifázi mezi stacionární péčí a pracovním trhem.

Vznikla tak nezisková organizace Green Doors, z. ú., zaměřená na pomoc lidem s duševním onemocněním při přípravě na budoucí práci. A také hledání vhodných pracovních míst. Mottem organizace je „pomáháme chytit balanc lidem s duševním onemocněním“. Zaměřuje se nejen na zdraví a zkvalitnění života konkrétních lidí, ale také na formování postoje většinové společnosti k nim.

Jde hlavně o destigmatizaci duševně nemocných. I v dnešní době je na ně ještě stále někdy pohlíženo jako na nebezpečné nebo úplně neschopné jedince. Jsou to ale lidé v našem okolí, kteří studují, pracují, mají partnery, rodiny, své záliby. Kvůli předsudkům však málokdo o své nemoci mluví. Při správné a včasné podpoře lze onemocnění efektivně léčit a stabilizovat tak, aby se s ním dalo normálně žít.

Kavárny pod dohledem terapeutů

Green Doors provozuje tréninkové kavárny Café Na půl cesty, V. kolonu a tréninkovou restauraci Mlsná kavka. Člověk s duševním onemocněním, který do těchto služeb nastoupí, dostává prostor k tomu, aby si natrénoval pracovní činnosti a obnovil či vylepšil svoje pracovní dovednosti, které bude potřebovat v dalším pracovním začlenění.

Trénink se odehrává v co nejreálnějších podmínkách, avšak za přítomnosti terapeuta či konzultanta, který pro něho, hlavně v první fázi, zajišťuje bezpečnější prostředí. Pro organizaci pracuje téměř 30 specialistů na pozicích terapeutů, psychologů, pracovních konzultantů apod.

Všechny tréninkové projekty fungují celoročně a dlouhodobě. Úspěšnost návratu lidí se schizofrenií, nebo jinými duševními onemocněními, zpět do školy či práce je poměrně vysoká, a to až kolem 80 %. Svědčí to o důležitosti a potřebnosti projektů zaměřených na kvalitu života zdravotně handicapovaných občanů.

A proč by firmy měli zaměstnávat člověka s duševním onemocněním? Podle Green Doors se není se čeho bát a navíc se to vyplatí. Lidé s duševním onemocněním chtějí pracovat, ale uplatnění shánějí těžce. Na druhou stranu vstřícný přístup zlepší firemní reputaci v očích veřejnosti. Firmy získají nárok na daňové úlevy a státní příspěvky. A také splní státní kvótu zaměstnanců se zdravotním postižením.

Více na https://www.greendoors.cz/