Jedním z ukazatelů úrovně lidské civilizace je postoj společnost k nejzranitelnějším skupinám obyvatel, mezi které bezesporu patří senioři. Bezohledné pragmatické tendence po roce 1989 a oslabení etických hodnot ve společnosti upozadily sociální problematiku až do té míry, že podpora důstojné životní úrovně nejstarší generace se začala považovat za „nerentabilní“. A právě to se snaží zvrátit organizace Elpida.

Neoddělitelným průvodcem chudého, extrémně šetrného života, obzvlášť u starších lidí bez životních partnerů, je samota. Dlouhodobá samota negativně ovlivňuje zdravotní stav člověka a schopnost se o sebe postarat. Faktem je, že v současnosti odcházejí lidé do důchodu v daleko lepší fyzické kondici, než před dvaceti lety. Na společenský život ještě nechtějí rezignovat a mají zájem se dále rozvíjet.

Centrum Elpida pro 4000 seniorů

Elpida, o.p.s. proto založila v roce 2005 centrum, které nabízelo pro seniory nejprve počítačové kurzy. Obrovský zájem o kurzy podnítil vznik další specializovaných aktivit. Nabídku obohatily jazykové kurzy, tabletové kurzy, kurzy na střih digitálního videa a sociální sítě. K nim se přidaly různé druhy cvičení a celá řada kreativních workshopů (kreslení, fotografování) a z nich vyplývajících kulturních akcí.

Dnes se klienti vzdělávacího a kulturního Centra Elpida zapojují do nejrůznějších projektů také ve spolupráci s dalšími organizacemi – hrají divadlo, natáčí filmy (filmová dílna Inventura), pózují pro fashion kampaně (Zoot), pěvecký sbor seniorek Elpida natáčí hudbu, vystupuje na rockových festivalech apod.

Senioři jsou respektovanou součástí společnosti

Elpida pomáhá seniorům udržet si důstojnost a stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Kromě dlouhodobých projektů na podporu aktivního života seniorů z celé Prahy, organizace provozuje bezplatnou a anonymní Linku seniorů (800 200 007), vydává časopis Vital, založila značku Ponožky od babičky, pořádá Old’s Cool festival, výstavy a workshopy s cílem ukázat, že stáří je přirozenou součástí života a senioři rozhodně mají většinové společnosti co nabídnout. Centrum sídlí na Pankráci na Praze 4. Je to moderní a otevřený prostor, kde každý den začíná na 40 různých akcí – kurzy, cvičení, trénování paměti, besedy, workshopy.

Za téměř 15 let fungování projektu se jen na počítači naučilo pracovat téměř 45 tisíc seniorů. Domácí prostředí s přátelskou a tvůrčí atmosférou umožnilo řadě lidí se setkávat a často také usnadnilo nelehkou situaci po odchodu do důchodu či ztrátě životního partnera, kdy v docházení do Elpidy mnozí našli nový smysl života.

Aktivní život a možnost se dále vzdělávat umožňuje, aby senioři zůstali déle samostatní a nezávislí. Na tuto myšlenku navazují i další projekty, které Elpida připravuje ve spolupráci s mladými lidmi, aby se generace důkladně poznaly a ze vzájemné spolupráce vytěžily to nejlepší.

V současné době Centrum Elpida ročně navštíví přes 4 000 seniorů, což je zároveň maximum jeho kapacity. Proto se v letošním roce otevírá nové centrum na Praze 7. Společenský přesah aktivit Elpidy je obrovský. Nejdůležitější je signál, který vysílá do společnosti: Stáří je přirozenou součástí života. Nemusí být jen závislé a osamělé, ale i aktivní a smysluplné.

Více na https://elpida.cz/