Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. poskytuje od roku 2012 registrovanou sociální službu „Sociálně terapeutická dílna v Chelčicích“. Od roku 2015 také terénní pečovatelskou službu v okruhu asi 30 kilometrů. Letos nově zavádí terénní sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dále OZP) a službu sociální rehabilitace v Husově domě v Českých Budějovicích.

Cílem aktivit Chelčického domova sv. Linharta je rozšiřovat poskytování sociálních služeb na venkově komunitním přístupem. Důvodem je jednak dopravní nedostupnost služeb, které jsou soustředěny ve městech, pro staré a zdravotně postižené lidi z venkova, zejména z malých obcí a osad. Druhým důvodem je potřeba podpory osamělých a starých lidí s cílem prodloužit co nejdéle jejich pobyt v přirozeném prostředí a v komunitě.

Těmto snahám napomáhá podpora místních podnikatelů v tradičním oboru ovocnářství, kteří se snaží řešit problematiku sociálních služeb a zlepšení kvality života svých nejzranitelnějších spoluobčanů ve spolupráci s řadou obcí.

Klientů sociální služby přibývá

Vzhledem ke stále se rozšiřující cílové skupině, a to z hlediska počtu osob i jejich zdravotních, mentálních či fyzických omezení, na které sociální služba reaguje, jde o dlouhodobý projekt. Chelčický domov proto postupně rozšiřuje zázemí pro poskytování služeb. Letos kupuje díky sbírce a dotaci svůj první automobil pro pečovatelskou službu. Vedle toho zahajuje rekonstrukci objektu bývalých maštalí pro rozšíření prostor sociálně terapeutické dílny.

Financování provozu, na který potřebuje ročně kolem 3 milionů korun, řeší asi z poloviny fundraisingem ze soukromých a nadačních zdrojů, a příjmem z vlastní činnosti.

Grantová podpora z kraje či státu není dostatečná. Proto trvale oslovuje soukromé podporovatele a komunity. Na oplátku svépomocí zvelebila bývalou farskou zahradu, kde vznikla otevřená zahrada, s certifikátem přírodní zahrady.

Zahrada nabízí prostor pro společnou práci na zeleninových záhonech. Jsou zde ale i ovocné stromy, hmyzí hotel a v neposlední řadě i o různé druhy bylinek. Zahrada slouží i odpočinku a relaxaci, proto zde máme i teraputický chodníček a možnost příjemného posezení.

Další informace najdete na https://www.linhart-chelcice.cz/