Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je tvůrcem základní databázové aplikace CLIDATA, která vznikla pro zpracování a kontrolu klimatologických dat a přípravu základních klimatických produktů a podkladů pro další účely.

Aplikace je určena Národním meteorologickým službám rozvojových zemí nebo členům Světové meteorologické organizace WMO. Ta ji šíří po celém světě od roku 2000. Ve střední Africe Český hydrometeorologický ústav spolupracuje při instalacích aplikace s organizací Agrhymet.

Díky používání aplikace CLIDATA se zvyšuje dostupnost a kvalita základních klimatologických dat a produktů. Pro globální aktivity a aplikace jsou kvalitní data základním předpokladem a rozvojové země se tak stávají rovnoprávnými členy mezinárodního společenství. Výstupy jsou užívány ve všech sektorech, od životního prostředí, přes vodohospodářství, zemědělství, dopravu, zdravotnictví, energetiku atd. Národní meteorologické služby dostanou software i hardware, včetně instalace a zaškolení administrátorů. Místní příprava uživatelů již probíhá pod vedením proškoleného administrátora.

Český hydrometeorologický ústav vykonává vzdálený dohled a on-line pomoc pro uživatele aplikace. Školení uživatelů a jejich setkání v Česku na akci CLIDATA Forum, ústav organizuje každé dva roky.

Aplikace CLIDATA ve 30 zemích

Vývoj a modernizace aplikace neustále probíhá, tak, aby zpracování klimatologických dat bylo v souladu s metodickými postupy a doporučeními WMO. Dosud je aplikace CLIDATA užívána ve 30 zemích (Barbados, Benin, Bosna a Herzegovina, Burkina Faso, Cape Verde, Čad, Česko, Kuba, Dominikánská republika, Estonsko, Etiopie, Gambie, Gruzie, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Jamaika, Lotyšsko, Litva, Makedonia, Mali, Mauretanie, Černá Hora, Namibie, Niger, Nigerie, Senegal, Srbsko, Tanzanie a Trinidad a Tobago). Programátorské práce pro ČHMÚ zajišťuje firma KW Data, s.r.o., zahraniční instalace ATACO, s.r.o.

Za kvalitu klimatických dat zodpovídají Národní meteorologické služby jednotlivých zemí. Aplikace CLIDATA je spolehlivým základem pro modernizaci zpracování základních dat. Pravidelné šetření WMO ukazuje, že jsou ve světě pořád země, které mají problém zpracovat základní data tak, aby byla dále využitelná.

Země užívající CLIDATA takové problémy nemají. Díky těmto přínosům získal projekt CLIDATA cenu České rozvojové agentury za společenskou odpovědnost a udržitelnost v soutěži v naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), kterou letos poprvé společně vyhlásily Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a OSN ČR.

Zřizovatelem Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jako příspěvkové organizace je Ministerstvo životního prostředí. Jeho základy však byly položeny už v roce 1919. V současnosti, podle zřizovací listiny z roku 2015, je základním účelem ústavu vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. ČHMÚ poskytuje celé veřejnosti tak samozřejmé služby jako jsou každodenní předpovědi počasí, včetně výstrah a upozornění na nebezpečné meteorologické a hydrologické procesy, jako například silný vítr, povodňová rizika apod.