Program Diversitas by měl řešit veškeré nerovnosti, jaké mohou vzniknout mezi firemními zaměstnanci. Na emancipační problematiku z pohledu ekonomiky a trhu práce se ve svých projektech soustřeďuje Česká spořitelna.

Česká spořitelna vydává ročně na podporu „vzdělávání ke konkurenceschopnosti“ zhruba 10 milionů korun. Od roku 2012 pečuje o tuto problematiku Nadace Depositum Bonum, která disponuje 21 regionálními centry. Česka spořitelna se do soutěže přihlásila s programem Diversitas, zaměřeným na rovné příležitosti pro všechny její zaměstnance. Pozitivní je, že program vznikl iniciativou „zdola“, díky ženám, které ve svém kariérním růstu narážely na tzv. skleněný strop.

Program Diversitas se skládá ze šesti projektů:

Projekt Gender je realizován prostřednictvím předávání znalostí a zkušeností (tzv. mentoringové programy) a speciálních programů na podporu řídicích dovedností. Banka podporuje vytváření nových kontaktů na interních i externích akcích. Navázala partnerství s nejrůznějšími iniciativami na podporu kariérního a profesního rozvoje žen. Díky tomuto projektu je dnes ve vedoucích pozicích banky asi třetina žen.

Projekt Moudrá sova se věnuje „age managementu“, podporuje mezigenerační dialog formou tzv. obráceného mentoringu, inspirativních setkání, podporou IT dovedností, prohloubením cizích jazyků a sdílení dobré praxe. Zaměstnanci ve věku 50+ mají hrazené nadstandardní preventivní zdravotní prohlídky.

Projekt Transition – Bez bariér je zaměřen na podporu lidí se zdravotním handicapem. Kromě poskytování ergonomických pomůcek a tříměsíčního rozvojového programu se stáží, se zabývá také konstantním mapováním bezbariérových přístupů i služeb, a zároveň podporou organizací, které se dominantně orientují na tuto problematiku.

Projekt Čáp podporuje návratnost rodičů po mateřské či rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Jde o udržování kontaktů, ať už prostřednictvím webového portálu, interní sociální sítě, pravidelného setkávání, přístupu ke služebnímu mailu, příspěvku na dítě, rozvojových aktivit jako je možnost využít kouče nebo e-learning, zvýhodněné partnerské školky, pět dní volna pro otce apod.

Projekt Grant – Flexi kancelář podporuje flexibilní formy práce jako je práce doma (tzv. home office), zkrácený pracovní úvazek, sdílená práce (tzv. job sharing) a klouzavá pracovní doba. Flexibilní formy práce nelze garantovat na všech pozicích, nicméně pro každou pozici by měla být dostupná alespoň jedna varianta.

Projekt Zdravá ČS usiluje o upevnění zdravého životního stylu, prevenci onemocnění a osvětu v oblasti zdraví. Zaměstnanci mají zvýhodněné možnosti k využití masáží, lázní, výživového poradenství a sportovních aktivit. Banka pořádá např. Týden zdraví, který se skládá z přednášek, workshopů, tréninků, cvičení, preventivních vyšetření a ukázek trendů v oblasti stravování.

Nad rámec projektů ČS vede dialog na téma LGBT (tzn. osoby s menšinovým sexuálním zaměřením) formou setkání pod názvem Rainbow Talks, zaměřených na byznys. Inspirace pro své programy nachází banka v pravidelných celofiremních průzkumech spokojenosti zaměstnanců.

Více na https://www.csas.cz/static_internet/cs/html/diversitas/index.html