Česká geologická služba (ČGS) v letech 1997-2009 úspěšně implementovala ve třech zemích Střední Ameriky projekty zahraniční rozvojové spolupráce. V březnu roku 2004 čeští geologové objevili u města Somoto v severozápadní části Nikaragui kaňon, dnes známý jako „Somoto Grand Canyon“. Tento objev významně ovlivnil ekonomiku jedné z nejchudších oblasti státu. A ukázal na perspektivu trvale udržitelného rozvoje.

Somoto Grand Canyon

Somoto Grand Canyon se stal během desítky let jednou z nejznámějších turistických atrakcí v Nikaragui. Unikátní geologický fenomén je vyhledávaným cílem turistů, studentů geologie i vědců různých oborů. Odborná dokumentace výzkumu tohoto unikátu a operativní sdílení informací s domácími partnery vytvořila předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti, která patřila k nejchudším v zemi. Projekt má vysokou udržitelnost, která je dokumentována trvalými aktivitami v oblasti od roku 2005 až do současnosti.

Management kaňonu Somoto i plánovaného geoparku UNESCO Río Coco je nyní plně v rukou místní nikaragujské samosprávy. Ta zde realizuje podporu udržitelného cestovního ruchu, který již vytváří pracovní místa. Přibývají místa pro profesionální i amatérské průvodce, obsluhu v restauracích nebo v hotelech. Další profese se nabalují na tvorbu a zlepšování infrastruktury.

V současnosti (2017) spolupracuje Česká geologická služba s Institutem geologie a geofyziky Národní autonomní univerzity Nikaragui (ICG-CIGEO UNAN) a s místní komunitou v Somotu a dalších blízkých obcí. Společně poskytují odborné zázemí místní samosprávě. Ta usiluje o vytvoření globálního geoparku Río Coco pod záštitou UNESCO.

Spolupráce ve Střední Americe

Historie České geologické služby sahá až do roku 1919. Tato státní příspěvková organizace sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů, zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích. Informace předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Česká geologická služba poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace. Dále zajišťuje odbornou podporu, posudkovou a expertní činnost nebo provádění a vyhodnocování geologických prací.

Objev soutěsky na řece Coco je pravděpodobně nejvýraznější stopou, kterou při řešení projektů zahraniční rozvojové spolupráce zanechali čeští geologové ve středoamerickém regionu. Až do března 2004 neměly místní autority žádné informace o přítomnosti tak významného přírodního fenoménu. Objev podnítil rychlý rozvoj turistického ruchu a místní infrastruktury. V roce 2006 byl kaňon vyhlášen jako národní památka a v dalších letech se jeho obrázek ocitl dokonce na nových nikaragujských bankovkách. Statistiky turistické návštěvnosti od roku 2005–2011 ukazují návštěvnost 11 až 15 tisíc lidí ročně. V loňském roce navštívilo kaňon Somoto kolem 40 000 turistů z nejrůznějších zemí.

V současnosti na místě působí řada kooperativů s amatérskými i profesionálními průvodci, kteří nabízejí široké spektrum služeb. Projekt geoparku pamatuje také na podporu a studium místní indiánské komunity kmene Chorotega, včetně propagace jejich kultury a ručních výrobků. Současná forma ochrany národní památky a její plánované zařazení do sítě geoparků UNESCO nejenže pomůže dále zvýšit atraktivitu oblasti, ale zajišťuje ochranu a udržitelné využívání ekosystémů, které zahrnují vedle neživé přírody rovněž sladkovodní ekosystém řeky Coco a okolních lesů a hor .