V centru Brna žije několik tisíc cizinců, kteří měli problémy s domluvou na městském úřadě. Pro jednodušší jednání zavedla městská část Brno-střed bezplatné vzdělávání úřední komunikace s cizinci v anglickém jazyce. Odehrává se v pracovní době a namísto drahých externích firem si výuku město organizuje samo.

Úřad městské části Brno-střed se stará o centrální brněnskou městskou část s více jak 90 tisíci obyvateli. Tvoří ho 14 odborů, pracuje v něm 440 zaměstnanců. Při zavádění systému managementu společenské odpovědnosti podle ČSN 01 0391 bylo zjištěno, že Úřad má celou řadu bariér, bránících v komunikaci s klienty z cizích zemí, kterých na území městské části žije nebo podniká několik tisíc.

Týká se to především agend matriky, dopravy, obchodu, služeb, bytů, prostorů k podnikání a přestupků. Hlavní bariérou bylo, že téměř nikdo ze zaměstnanců neovládal anglický jazyk. Proto byla pro všechny zaměstnance od února 2017 zavedena možnost výuky anglického jazyka, a to zdarma a v pracovní době. Tento projekt nevyžaduje navýšení rozpočtu na vzdělávání a je dlouhodobě udržitelný.

Drahé a nekvalitní vzdělávání

Úřad městské části Brno-střed vynakládá každý rok milión korun na vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání až dosud probíhalo u externích soukromých firem a bylo zaměřeno výhradně na vzdělávání úředníků. Vzdělávací kurzy si každý úředník vybíral sám, nikdo neposuzoval kvalitu kurzu, ani jeho dopady na kompetence pracovníka.

Tento způsob vzdělávání byl drahý a nekvalitní. Proto Úřad na podzim 2016 zaměstnal na plný úvazek odbornici na andragogiku na pozici interní lektorky a ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a odbornou psycholožkou vypracoval vlastní školící cykly pro zaměstnance.

Tyto školicí cykly si nechává akreditovat u Ministerstva vnitra. V první fázi jsou školení zaměřená na rozvoj a zkvalitnění komunikace v písemném a osobním styku, psychologii jednání s klienty a rozvoj IT gramotnosti.

Levněji za dvakrát více vzdělávacích dnů

Tím, že Úřad Brna-střed přestal platit drahé externí kurzy a začal si školit své zaměstnance sám, ušetřil ročně přibližně 600 tisíc korun. Za ušetřené peníze zaplatil externí lektory anglického jazyka z Masarykovy univerzity, kteří zaměstnance vyučují. A díky tomu se plošně zlepšuje úřední komunikace s cizinci.

Nový systém interního vzdělávání tak umožňuje bez zvýšení nákladů vzdělávat kvalitněji a intenzivněji všechny zaměstnance. Při stejných nákladech se zvýšil počet vzdělávacích dnů pro zaměstnance o 230 %. Bezplatnou výuku anglického jazyka aktuálně navštěvuje téměř 200 zaměstnanců.