Historicky prvními vítězi soutěže Zacíleno na udržitelný rozvoj se staly filmy O igelitovém království, Mikroplast a Po Šternberské stezce. Porota vybrala ze 17 soutěžních příspěvků dva vítěze, třetí oceněné video vzešlo z hlasování veřejnosti.

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí na začátku dubna 2019 pro žáky a studenty, kteří v rámci týmů, tříd či kroužků měli vytvořit krátká videa, která představí jejich pohled na 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals, zkráceně SDGs). Autorské týmy si nejčastěji vybíraly cíle, které jim jsou nejblíž a umějí si v praxi představit jejich řešení, jako je SDG 12, Odpovědná výroba a spotřeba a SDG 15, Život na souši.

V kategorii základní školy a první stupeň gymnázií porota vybrala video O igelitovém království, které přibližuje nápad žákyň a žáků Základní školy T. G. Masaryka v Šardicích. Ti se rozhodli omezit nadměrnou spotřebu plastů ve své obci a vyrobili si vlastní sáčky ze záclon, které rozdávali místním lidem u obchodu. Na druhém místě se umístilo video Spotřební kocovina vytvořené týmem Základní školy Janovice a na třetím místě video (Ne)přemýšlím. V obou těchto videích se žáci zamýšlí nad tím, jak v každodenním životě zbytečně neplýtvat energiemi nebo jídlem a jak šetřit přírodní zdroje.

Plastů se týkalo i vítězné video soutěžní kategorie pro druhý stupeň gymnázií a střední školy. Animovaný film Mikroplast týmu z Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně pojednává o mikroplastech ve vodě i ve vzduchu kolem nás. Na druhém místě skončil Lightbulb týmu Základní školy a gymnázia Vítkov vysvětlující vznik, složení a správné třídění žárovek a zářivek. Třetí video Skutečně to chceme? od SZŠ a VOŠZ Kolín ukazuje, jakým hrozbám a rizikům čelí v současné době česká úrodná půda a jak tento stav napravit.

Výherci obdrží věcné udržitelné ceny (látkové tašky, znovupoužitelné hrníčky a lahve na pití). Vítězové obou kategorií pak budou mít možnost debaty s Ministrem životního prostředí Richardem Brabcem o udržitelném rozvoji.

Diváckou cenu hlasování na Facebookové stránce Udržitelný rozvoj vyhrálo video Po Šternberské stezce žáků 4. B Základní školy Zlín. Ti ve svém videu zachytili svojí snahu vybudovat přírodně-naučnou stezku, která by návštěvníky informovala o důležitých místech a osobnostech z historie Zlína.

Odborná porota, složená ze zástupců akademického, obchodního i státního sektoru, se shodla na tom, že určit nejlepší videa nebylo lehké. Všechna videa do jednoho byla totiž velmi hezky zpracovaná a přinášela originální nápady a řešení, jak se chovat udržitelněji v běžném životě. Ministerstvo životního prostředí tedy děkuje všem zapojeným týmům za jejich snahu a aktivitu.

Soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj byla součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje, jehož je Ministerstvo životního prostředí garantem. V rámci něj se letos od 30. května do 5. června konala po celé České republice více než stovka akcí s tématikou udržitelného rozvoje.

Všechna soutěžní videa jsou ke zhlédnutí na webu Týdne udržitelného rozvoje.