Lublaň, hlavní město Slovinska, má přibližně 290 000 obyvatel. Podle údajů z roku 2014 je zde nejvíc používaným dopravním prostředkem automobil. Obyvatelé využívají vozy na 42 % svých cest, 35 % cest absolvují pěšky, na 11 % používají jízdní kola a 13 % tvoří veřejná doprava. Do metropole dojíždí denně více než 100 000 osob, z nichž 90 % používá osobní automobil. Právě proto se hlavním nástrojem stalo placené parkování i tam, kde je parkovacích míst dostatek.

Univerzity první

Lublaň je univerzitní město, proto se první projekt zaměstnanecké mobility týkal výzkumu parkování univerzitních zaměstnanců. V roce 2016 bylo zavedeno placené parkování pro cílovou skupinu 373 zaměstnanců dvou lublaňských fakult. Druhotnou cílovou skupinu 2 800 motorizovaných studentů. Pro každou fakultu však byla připravena mírně odlišná parkovací politika.

Poplatky za placené parkování jsou relativně nízké. Jedna fakulta si účtuje 0,5 € za každý den parkování, ale nejvýše 8 € za měsíc, zatímco druhá fakulta účtuje všem paušální sazbu ve výši 8 € měsíčně. Tyto rozdíly umožňují sledování regulace a řízení parkovacích míst, jako i porovnání obou přístupů v budoucnu.

Součástí opatření je dohled nad cestovními plány obou fakult, tvorba schématu přátelského pro cyklisty, informační balíček pro studenty i zaměstnance a podpora dojíždění do práce na kole v jarních a letních měsících.

Cukr a bič

Hlavní mechanismus financování fakult v Lublani byl realizován jako součást nové parkovací politiky, která byla připravena a oficiálně přijata v rámci projektu PUSH & PULL (cukr a bič). Fakulty každoročně využijí kolem 15 % ročních výnosů z parkování na vylepšování podmínek pro udržitelné druhy dopravy.

Během procesu implementace parkovací politiky byly do výzkumu, schvalování a oficiálního přijetí dokumentu zapojeny všechny zúčastněné orgány – děkani, správní rady a finanční správa. Řešila se hlavně špatná dostupnost místa s využitím udržitelných druhů dopravy a nadbytek parkovacích míst.

Placené parkování, navzdory přebytku parkovacích míst, bylo odůvodněna nerovnými podmínkami pro různé způsoby zaměstnanecké mobility.

Z auta na kolo

Uživatelé automobilů byli ohledně přístupu nejvíc upřednostňováni. Samotný proces od přípravy až po realizaci parkovací politiky byl mnohem pomalejší, než se plánovalo. Hlavním důvodem byla rychlost odezvy na fakultách a množství času, potřebnému k rozpoznání přínosů navrhované parkovací politiky.

Fakulty jsou jedním z prvních veřejných zaměstnavatelů v Slovinsku, kteří zavedli placený systém parkování. A to na místě, kde nehrozí nedostatek parkovacích míst (k dispozici je 411 míst pro 373 zaměstnanců).
Projekt PUSH & PULL má ambice pro širší, celonárodní dopad. Klíčovým zjištěním, které vyplynulo v průběhu zkušebního období, je, že asi 5 % zaměstnanců začalo používat automobil méně než dříve.

Dle předpokladů je nejoblíbenější alternativou osobního vozu, alespoň v teplých měsících bez dešťových srážek, jízdní kolo.