Konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost proběhne 7. – 8. listopadu 2017 v Hotelu International Prague a zaměří se na aktuální trendy a výzvy v oblasti genderové rovnosti a genderově podmíněného násilí. Na konferenci promluví například chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulić, americký sociolog Michael Kimmel nebo prezidentka think tanku Gender5+ Agnès Hubert. Za českou stranu vystoupí Radan Šafařík z Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů a řada dalších. Konferenci pořádá Nadace Open Society Fund Praha.

Dvoudenní konference je závěrečnou akcí programu Dejme (že)nám šanci. Představí výsledky programu a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun. Zodpoví, jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující.

Za účasti českých i zahraničních odborníků se budou zodpovídat otázky toho, jaké jsou aktuální postoje k genderové tématice v ČR a v Evropě. Zda jsou feministické hodnoty obecně přijímané nebo je třeba si je znovu připomenout. Která témata jsou dnes trendy a jak společenské klima ovlivňuje výzvy, kterým v současné době čelíme. Důležité téma bude také, jakou roli sehrávají muži v prosazování a v podpoře rovnosti žen a mužů.

Zahraniční hosté

Michael Kimmel je jeden z předních světových odborníků na mužská studia, který vystoupí na konferenci Dejme ženám šanci a mužům příležitost. Napsal řadu knih: Mužství v Americe, Rozzlobení bílí muži a bestseller Země chlapů: nebezpečný svět, kde se z chlapců stávají muži. Přednášel na více než 300 vysokých a středních školách. Britský The Guardian jej nazval „nejvýznamnějším mužským feministou světa“.

Slavenka Drakulić se jako vystudovaná socioložka zaměřuje kromě feminismu také na život v Jugoslávii v době války, komunismu a post-komunismu. Její knihy a eseje byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Jako nezávislá novinářka publikuje v The New Republic (USA), The New York Times Magazine (USA), i v Süddeutsche Zeitung (D), The Guardian (GB) a dalších. Roku 2004 získala na knižním veletrhu v Lipsku „Cenu evropského porozumění“.

Thordis Elva, islandská novinářka, spisovatelka a Žena roku 2015 aktivně bojuje za rovnoprávnost mužů a žen a za prevenci genderově podmíněného násilí. Sama zažila znásilnění od svého někdejšího přítele, o němž napsala otevřenu knihu Na jih od odpuštění. Jejím spoluautorem je zároveň právě tento její přítel. Kniha i její vystoupení v TED Talk vzbudilo obrovskou pozornost po celém světě.
Součástí programu konference bude také křest nové publikace. Autoři Barbora Jakobsen a Marius Råkil v publikaci „Násilí je možné zastavit“ zahrnují články a kapitoly z knih předních odborníků a jejich kolegů z norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence). Publikace představuje základní témata a nejnovější poznatky z výzkumu v oblasti násilí v blízkých vztazích a kapitolu o tom, jak násilí může ovlivňovat pomáhající profese.

Dejme ženám šanci a mužům příležitost

Dvoudenní konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost je závěrečnou akcí programu Dejme (že)nám šanci. Představí výsledky programu a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun. Zodpoví, jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující.

Za účasti českých i zahraničních odborníků se budou zodpovídat otázky toho, jaké jsou aktuální postoje k genderové tématice v ČR a v Evropě. Zda jsou feministické hodnoty obecně přijímané nebo je třeba si je znovu připomenout. Která témata jsou dnes trendy a jak společenské klima ovlivňuje výzvy, kterým v současné době čelíme. Důležité téma bude také, jakou roli sehrávají muži v prosazování a v podpoře rovnosti žen a mužů.

Aktuální program konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost najdete na stránkách projektu Dejme (že)nám šanci.

Co se díky phttps://dejmezenamsanci.cz/konference/zaverecna-konference/program/rogramu povedlo:

  •  Desítky žen se lépe uplatnily na pracovním trhu díky novým sociálním službám a poradnám a seminářům.
  • Muži páchající násilí ve vztazích se mohou minimálně díky devíti podpořeným projektům naučit zvládat svůj vztek.
  • Vzniklo 135 nových, dosud chybějících výzkumů a analýz poskytuje podklady pro řešení problémů.
  • Více než 25 000 lidí se obrátilo s prosbou o pomoc na bezplatné telefonní linky, online i osobní poradny.
  • Neziskovky, instituce a státní správa zasedly ke společným stolům.
  • Soudci a policisté už by si neměli myslet, že za znásilnění si může žena sama.
  • Domácí násilí a rovné příležitosti se dostaly na první stránky novin a časopisů. O genderových tématech se mnohem více píše a mluví.
  • Projektu se podařilo vytáhnout na světlo problémy LGBT, sexuálních pracovníků i hendikepovaných.
  • Rovné příležitosti přestaly být opomíjeny v prostředí byznysu.

Katalog výstupů, jenž vznikl za podpory Úřadu vlády ČR, podpořených projektů najdete zde.