Po vzoru Noci literatury, divadel či filozofie, byl v minulých letech ve Francii spuštěn projekt Noc myšlenek, který v průběhu jednoho večera či noci dává prostor umělcům, vědcům a filozofům vystoupit společně a vyjádřit se k aktuálnímu tématu. Letos se tento svátek myšlení bude zabývat otázkou vnímání a proměn feminismu v české společnosti.

Co dnes vlastně znamená feminismus?

Program začne již ve 14 hodin v institutu CEFRES sociologickým workshopem, na kterém představí doktorandi Felipe Fernandes a Olga Slawik obor Genderová studia v Česku a ve Francii.  Pak se program přesune přímo do Francouzského institutu, kde budou následovat diskuze s českými a francouzskými osobnostmi.

První debata bude reflektovat zejména současný pohled na feminismus a to, jak jej proměnila například aféra Me Too. Vystoupí v ní dlouhodobí podporovatelé feminismu, jako Jana Smiggles Kavková, významná osobnost ženského hnutí v Česku, Kamil Fila, novinář a filmový kritik oceněný titulem Genderman 2018 či Pavel Houdek, právník se specializací na kriminologii a expert na sebeobranu, jenž se dostal do širokého povědomí veřejnosti v souvislosti za svůj nekompromisní postoj proti bagatelizaci sexuálního násilí.

Hosté z Česka, Francie i Íránu

Druhá debata se bude věnovat feminismu spíše v teoretické rovině a pokusí se reflektovat, jak se feminismus proměnil v kontextu doby. Zde vystoupí kromě českých expertů také Camille Froidevaux-Metterie, profesorka filosofie na Univerzitě v Remeši. Ta ve své knize La Révolution du féminin / Revoluce ženství shrnuje, jak se za uplynulá staletí proměnila role ženy v pronikání do veřejné sféry. Dalším hostem bude Réjane Sénac, vedoucí výzkumu Centra politického výzkumu na škole Sciences Po Paris. Ta se dlouhodobě zabývá rovností žen a mužů z politického hlediska a dopadů veřejné politiky.

Následovat bude diskuze s Abnousse Shalami, spisovatelkou íránského původu, v současné době žijící v Paříži. Autorka zaujala široké čtenářské publikum svou knihou Chomejní, Sade a já, v níž vzpomíná na události ze svého dětství i z dospělého života v Paříži a zároveň ostře brojí proti kulturám, které se pokoušejí utlačovat ženy.

Nakonec bude následovat ještě projekce filmu Kluci a Guillaume ke stolu! z roku 2013.

Moderování všech debat se zhostí Sylvie Lauder, novinářka Respektu, která se dlouhodobě problematikou zabývá.

Debaty proběhnou česky a francouzsky, simultánní tlumočení zajištěno. Kompletní program akce najdete zde. Vstup na akci je volný, ale je potřeba se zaregistrovat zde.