Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský projekt, na němž se letos poprvé podílí i Česká republika. Je koordinován Oddělením pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR.

Jde o zastřešující akci, která má za cíl propagovat udržitelný rozvoj jako životní přístup, jenž se čím dál méně stává zajímavou alternativou a čím dál více nutností. Součástí akce budou konference, výstavy, trhy, filmová promítání, komunitní akce, prezentace udržitelných podniků a vzdělávacích projektů. V letošním roce se do Evropského týdne udržitelného rozvoje zapojilo 21 zemí a již je registrováno víc 2500 akcí.

Týden pro všechny

Aktivními účastníky mohou být orgány státní, správy, místní samosprávy, neziskové organizace nebo i soukromé podniky mající CSR program. ETUR jim dává příležitost propagovat svou činnost pomocí interaktivní mapy na svém webu, kde jsou konkrétní akce alokovány a přibližně popsány.

ETUR by měl případným zájemcům pomoci přilákat k jejich udržitelným aktivitám zájemce z nejbližšího okolí i z celé země a pomoci utvářet komunitu příznivců zodpovědného přístupu k budoucím generacím. Pokud byste se na Týdnu udržitelného rozvoje chtěli podílet, pište na info@tydenudrzitelnosti.cz.