Ministerstvo životního prostředí v tomto týdnu spustilo iniciativu #nakupujemeodpovědně. Cílem této iniciativy je motivace firmem, veřejné správy i jednotlivců, aby nakupovali s rozmyslem a přemýšleli o dopadu svého nákupu na životní prostředí i společnost.

„Žijeme ve světě dostatku, stále na nás útočí reklamy a uživatelská hodnocení, pořád se ale málo zamýšlíme nad tím, jakou ekologickou stopu výrobek či služba zanechává. Při odpovědném nakupování dostanete za své peníze přesně tu službu nebo výrobek, který potřebujete, a to s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí. Proto chceme firmám, veřejné správě i jednotlivcům pomoct zlepšit se v odpovědném nakupování,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladislav Smrž. Do odpovědných nákupů se může zapojit každý, je to velice prosté!

O iniciativě #nakupujemeodpovědně

Odpovědným nakupováním můžeme nejen minimalizovat náš dopad na životní prostředí, ale rovněž podpořit zajímavé projekty, či regionální produkty ze všech koutů naší země. Odpovědné nakupování tak propojuje ekonomické, sociální i environmentální aspekty. Odpovědnou volbou můžeme pomoci spotřebovávat méně zdrojů a energie a méně znečišťovat planetu. Například nákupem sezonní zeleniny u místního farmáře podpoříme nejen regionální produkt, ale snížíme rovněž uhlíkovou stopu potravin. Pokud budeme nakupovat produkty, které vznikají v chráněných dílnách, podpoříme nejen začlenění zranitelných skupin, ale rovněž zakoupíme regionální produkt, šetrný k životnímu prostředí.

Úřady a firmy nakupuji odpovědně!

Na webu ČR 2030 najdou všichni zájemci metodiky, které vysvětlí, jakým způsobem mohou firmy nebo úřady zadávat veřejné zakázky a vytvářet strategie odpovědných nákupů. Jde například o doporučení, jak vyzrát na šetrný provoz budov, výpočetní techniku, používání kancelářského papíru aj. Firmy a úřady, které přijmou dobrovolný závazek, mohou využívat logo #nakupujemeodpovědně a díky tomu ukázat svým klientům, že jsou společensky odpovědní a dávají přednost produktům a službám šetrným k životnímu prostředí!
Nakupovat odpovědně mohou i jednotlivci, kterým pro lepší orientaci ve výrobcích šetrných k životnímu prostředí pomáhají ekoznačky. Při nákupech hledejte na obalu produktů Ekoznačku, značení EMAS, nebo Fairtrade.
Jak se mohu zapojit?
Tento týden spouštíme na webu ČR 2030 odpovědné nakupování a budeme rádi, když se zapojíte i vy! Odpovědné nakupování lze zaregistrovat zde. Budeme rádi, když svůj závazek nasdílíte na sociálních sítích a připojíte #nakupujemeodpovědně.

Dobrovolný závazek MŽP: https://www.cr2030.cz/zavazky/zavazek/zavazek-ministerstva-zivotniho-prostredi-v-oblasti-odpovedneho-nakupu-a-provozu/
Kontakt: barbora.hirschova@mzp.cz
Web: #nakupujemeodpovědně: https://www.cr2030.cz/zavazky/odpovedne-nakupovani/