První plán mobility na pracovišti vytvořil v roce 2008 Odborem dopravy města Budapešť pro zhruba 60 zaměstnanců městského úřadu. Maďarsko ale plánuje i zásadní růst elektromobility.

Jejich kanceláře leží v centru města s dobrou dostupností veřejné dopravy. Zaměstnanci měli bezplatnou jízdenku na veřejnou dopravu a k dispozici i několik firemních kol. Na dvoře městského úřadu mohli bezplatně parkovat, nebo si zde uložit svoje kola.

Výcvik jízdy na kole

Díky plánu mobility na pracovišti byla rozšířena místa pro parkování kol, vznikla šatna a sprcha pro cyklisty. Zvýšil se i počet firemních kol a pro zaměstnance prošli praktickým výcvikem cyklistiky. Celkový efekt realizovaného plánu však narušily změny v parkovacích právech a ukončení volné veřejné přepravy.

Inspirativní je také Plán mobility města Kečkemét z roku 2012, který představuje soubor opatření v automobilové dopravě na snížení počtu osobních vozů s jednou osobou.

3 000 dobíjecích stanic pro elektromobily

V říjnu 2014 Maďarsko zahájilo celonárodní program elektromobility. Program nese jméno Ányose Jedlika, uherského vynálezce a fyzika. Vynálezce se narodil se v roce 1800 v obci Zemné u Nových Zámků a zkonstruoval první elektromotor již v letech 1827-29.

Klastr Ányos Jedlik vznikl pod dohledem Ministerstva národního hospodářství a Národního inovačního úřadu na podporu výzkumu, vývoje a inovací pro šíření elektromobility. Maďarská vláda plánuje podporu elektromobility prostřednictvím legislativních změn a nepřímých pobídek. Ty zahrnují posílení infrastruktury, nulovou DPH a zavedení zelených číselných štítků pro hybridní a elektrické vozy. Dále pak slevy na parkování a silniční mýtné nebo možnost používat autobusové pruhy.

Zákon o prodeji elektřiny

Ministerstvo počítá rovněž se změnou zákona o elektřině, která by umožňovala prodej elektrické energie provozovatelům čerpacích stanic. Zároveň počítá i se zvláštním postupem dozoru pro zavádění elektrických čerpacích stanic.

Maďarsko chce být příkladem pro ostatní, proto plánuje obměnu svého vozového parku hybridními a elektrickými automobily. Pouze na letošní rok 2017 bylo plánováno zvýšení počtu rychlonabíjecích stanic pro elektromobily DBT (s výkonem 50 kW) v Maďarsku téměř o 50 procent. Podle údajů EAFO (European Alternative Fuels Observatory) mělo Maďarsko v loňském roce 42 stanic s výkonem nad 22 kW. Letos by jich mělo přibýt dalších 23.

Celkově maďarská vláda plánuje vybudovat až 3 000 dobíjecích stanic a stát se tak regionálním lídrem v elektromobilitě. Hlavním důvodem zavádění elektromobility v Maďarsku je snížení znečistěného ovzduší ve městech.

Aktuálně má například sousední Slovensko 80 nabíjecích stanic s vysokým výkonem, Polsko 34 a Česko 156. Nejlépe jsou na tom rakouští „elektro řidiči“, kteří mají k dispozici 437 nabíjecích stanic.

Další inspirace:

Web European Alternative Fuels Observatory

Příručka Nadace Partnerství Do práce udržitelně