Město Lipsko má za sebou několik úspěšných projektů z oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti. Dvakrát, v letech 2011 a 2014, bylo oceněno Evropskou cenou za energii.

Lipsko se zaměřilo na podporu vědomé mobility. Tedy využívání dopravy šetrné k životnímu prostředí městskou správou a proměnu svého vozového parku pro dosažení větší ekologické ohleduplnosti. Dalším krokem je podpora e-mobility, výměna neekologických vozidel a rozšíření sdílení aut.

Snižování emisí z dopravy

V prvním kroku v roce 2007 městská rada začala vyměňovat stará firemní auta za ekologičtější vozy. Odstranila všechna auta starší deset let a vozy, která měly na tachometru najeto nad 5 000 km.
V dalším kroku se Lipsko rozhodlo, že nová auta pro město mohou mít pouze hybridní nebo elektrický pohon. V roce 2009 město Lipsko vypracovalo a uvedlo do praxe plán kontroly znečištění ovzduší, který je dále, dle aktuální situace, revidován a aktualizován.

Městská rada v roce 2011 rozhodla o snižování emisí z automobilové dopravy. Krátkodobé snížení emisí CO2 na úroveň 130 g/km, střednědobé na 120 g/km a v dlouhodobém horizontu na 90 g/km v závislosti na třídě automobilu (osobní či nákladní).

V roce 2016 vlastnilo Lipsko 141 osobních aut, včetně 21 e-vozidel. Dalším snahou o snižování emisí z dopravy je využívání sdílení vozidel. Přibližně 475 zaměstnanců města využívá služby car-sharingové společnosti „teilAuto“ pro jízdy na služební cesty. V roce 2015 najeli úřednici sdílenými auty 66 645 kilometrů.

Další dotace směřují na vlastní vozový park prostřednictvím nabídek pro sdílení vozidel. V současné době je průměrná emise CO2 vozového parku města Lipska 120 g/km, čímž se úspěšně naplnil střednědobý cíl města.

Stanice mobility a mobilní aplikace

Dalším z nástrojů německého města Lipsko jsou tzv. stanice mobility, které by usnadnily přechod mezi různými druhy dopravy v rámci jedné cesty. Stanice mobility obsahují prvky pro sdílení aut a kol, zastávky veřejné dopravy, taxislužby. Dále nabízí prostor pro parkování kol i nabíjecí stanici pro elektromobily.

Všechno potřebné pro uživatele zobrazuje informační panel. Vedle toho také nabízí tipy na návštěvy zajímavých míst v okolí. Například okolní muzea, restaurace, relaxační centra, dostupnost vozidel i spojů veřejné dopravy. Zahrnují také rezervační systém prostřednictvím displeje a karty pro všechny druhy dopravy.

V roce 2012 vypracoval Úřad pro plánování silničního provozu a silničních staveb první model s konkrétním umístěním stanice. Plánování, koordinace a realizace se ujala společnost provozující veřejnou dopravu. K ní se připojily firmy nabízející sdílení aut, kol a poskytovatele služeb pro dobíjení elektromobilů.

První mobilní stanice otevřelo Lipsko v červenci 2015. Celkové náklady ve výši 1,6 milionu € (cca 40 milionů Kč) částečně financovala z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Provozovatel městské veřejné dopravy otevřel 25 stanic. Další mobilní stanici financovala místní mediální společnost Leipziger Volkszeitung.

Plánovány jsou i další stanice mobility, včetně „light stanic“, které budou postaveny bez displeje, ale plně pokryjí všechny služby a rezervace pomocí mobilní aplikace. Součástí projektu „Lipská mobilita“ je totiž i mobilní aplikace, která poskytuje kompletní informace o trase, vyhledává nájemní stanice sdílených automobilů i kol, a v budoucnu bude zprostředkovávat i rezervace víceúčelových nabídek.

Další inspirace:

Příručka Nadace Partnerství Do práce udržitelně