Nákup potravin dnes vyžaduje poměrně velkou pozornost a neuškodí ani trocha vzdělání. Víte například co jsou potraviny GMO nebo Fairtrade?

Férový obchod

Fairtrade (férový obchod) je organizované sociální hnutí a tržní přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa a propagaci udržitelnosti. Hnutí prosazuje platbu „spravedlivých cen“ za produkty, stejně jako dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké škály komodit.

Zaměřuje se zejména na export z rozvojových do rozvinutých zemí světa. Šestici nejprodávanějších fairtradových produktů tvoří banány, kakao, káva, bavlna, cukr a čaj. Zastřešující certifikační organizace Fairtrade International (FLO) sídlí v německém Bonnu a sdružuje 19 národních iniciativ.

Cena produktů označených ochrannou známku Fairtrade však bývá obvykle o něco vyšší než cena běžného zboží. Společensky odpovědný spotřebitel vědomě platí nejen za spravedlivé a ekologicky šetrnější výrobní podmínky, ale i za dobrou kvalitu. Kontrolou a propagací známky Fairtrade se u nás zabývá organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

GMO – nutnost nebo skutečné ohrožení?

Geneticky modifikované potraviny jsou vyrobené z organismů, do jejichž genetické informace byly laboratorně přeneseny geny z jiných organismů. Přirozeným přírodním procesem by k takovému přenosu genů nedošlo. Proto se o GMO a hlavně o jejich využití při produkci potravin vedou bouřlivé diskuse, a to v oblasti etické, sociální, zdravotní i životního prostředí.

V EU je využívání GMO pro potraviny a krmiva regulováno nařízeními Evropského parlamentu. Seznam povolených GMO se nachází v GMO registru Evropské komise. V EU je uváděno do oběhu mnohem méně GMO než v zemích třetího světa. Mezi 50 schválenými odrůdami je nejvíc kukuřice, pak bavlník, sója, řepka olejná a cukrová řepa. Z okrasných rostlin jsou kvůli atypické barvě květu schválené dvě odrůdy karafiátů.

Pokud se chcete GM produktům skutečně vyhnout, buďte opatrní při koupi zejména značek BASF, Bayer a Dow AgroSciences. Dále pak Florigene Limited, KWS Saat, Pioneer, Syngenta a Monsanto, které je poslední dobou pranýřované kvůli škodlivému glyfosátu v postřiku proti škůdcům Roundup. Monsanto je navíc společnost s nejvyšším počtem schválených GM potravin. Například sója je geneticky modifikována tak, aby odolávala právě herbicidu Roundup. Tím se dodnes stříkají celá pole, zejména rozlehlé plochy v Jižní Americe.

Sledujte etikety na obalech

Potraviny obsahující GMO, musí mít na etiketě uvedeno: „Produkt obsahuje geneticky modifikované organismy“. Takže bychom si vždycky měli všímat informace o složení výrobku na obalech.

Na druhou stranu nikdy nevíme, zda maso, mléko, vejce a veškeré produkty, které se z nich dále vyrábějí, nepocházejí od zvířat, krmených GM krmivem.

Pravděpodobnost je přitom dost vysoká, protože až 85 % krmných směsí v EU je vyrobeno z GM plodin. Jedná se zejména ze sójových zbytků, které zůstávají po vylisování oleje.

Jediným řešením jsou pak biopotraviny. Bioprodukty jsou rovněž přísněji kontrolovány než běžné potraviny, takže máme mnohem větší jistotu, že konzumujeme zdravé jídlo.

Potraviny s podílem GMO nižším než 0,9 % už nemusí být označené. Mohou dokonce pocházet z ekozemědělství a označovat se jako „GMO-free“. Není to špatný obchodní trik, ale „zásah vyšší moci“, když vítr plodiny na ekofarmě kontaminuje pylem z polí s GM plodinami. Aby nebyli ekofarmáři nespravedlivě trestáni, od roku 2009 se toleruje kontaminace do 0,9 %. GMO kukuřici, sóju a jiné produkty můžou obsahovat také oleje a tuky.

Není jednoduché se v dnešní záplavě informací a sofistikovaném marketingu výrobních a distribučních kolosů orientovat v kvalitě potravin. Náročný zákazník, který prosazuje kvalitu, kontrolu, transparentnost a udržitelný životní styl, může tyto trendy významně ovlivnit.

Zdroje a další informace k potravinám:

https://www.bezpecnostpotravin.cz/rizika/seznam-rizik.aspx

https://www.potravinynapranyri.cz/

https://www.carbonfootprint.com/

https://www.adresarfarmaru.cz/vyhledavani

https://zkvaseno.blogspot.cz/

https://ekonomika.idnes.cz/loga-na-potravinach-04c-/ekonomika.aspx?c=A140107_114302_ekonomika_fih

https://www.ekozemedelstvi.cz/

https://www.aftcr.cz/

https://www.fairtrade-cesko.cz/

https://www.fairtrade.net/

https://www.fairtradovamesta.cz/

https://wiki.ekoporadna.cz/index.php?title=Jak_pozn%C3%A1m_geneticky_modifikovan%C3%A9_potraviny_v_obchodech%3F

https://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Registr GMO, povolených MŽP ČR:

https://www.mzp.cz/cz/registr_povolenych_geneticky_modifikovanych_organismu

Ekologická domácnost: https://www.ekoporadny.cz/temata/ekologicka-domacnost/

Domácnost z mnoha aspektů: https://umenizit.hnutiduha.cz/